خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60378
شماره مدرک : ‭م۲۲۰۴‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین شرایط بهینه استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول از اکارا [مقاله]
عنوان نشریه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۳‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۵۵ - ۴۵‬
چکیده : سابقه و هدف: پلی‌ساکاریدهای محلول سویا به عنوان یک مادة افزودنی با ارزش در صنعت غذا، بهویژه در پایدارسازی نوشیدنیهای اسیدی شیر و امولسیونها کاربرد گستردهای دارد و مادة اولیه مورد نیاز برای تولید آن، یعنی اکارا‭(Okara)‬، از ضایعات کارخانجات تولید فراوردههای سویاست‌؛ در این تحقیق، استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول سویا با و بدون اعمال عملیات متوکسیل‌زدایی از اکارای خشک و با اعمال متوکسیل‌زدایی از اکارای مرطوب حاصل از استخراج شیر سویا بررسی شد.مواد و روش‌ها: بهمنظور تعیین تاثیر شرایط بهینه متوکسیل‌زدایی بر استخراج، از روش آماری سطح پاسخ استفاده شد. متغیرهای به کار رفته عبارت بودند از دما‭60)‬،‭75‬ و‭90‬ درجه سانتیگراد) و نسبت آب به اکارا‭1:6)‬،‭1:8‬ و‭1:10(.‬ استخراج انواع مختلف پلی‌ساکاریدها در شرایط مختلف دمایی‭120)‬ و‭130‬ درجهی سانتیگراد‭(‬،‭pH )3‬ و‭(5/4‬ و مدت زمان حرارتدهی‭2)‬ و‭3‬ ساعت‭(‬ انجام شد. پس از خالصسازی، ترکیب شیمیایی و بازده استخراج آنها تعیین شد.یافته ها: با توجه به نتایج بهدست آمده، متغیرهای مستقل بهکار رفته (دما و نسبت آب به اکارا‭(‬ بر میزان مواد جامد کل استخراجی به شکل معنی‌داری (بهترتیب‭0001/0P<‬ و‭(01/0P<‬ تاثیر داشت و میان متغیرهای مستقل و میزان پاسخ، رابطه خطی برقرار بود. افزایش دما و کاهش‭pH‬ موجب افزایش میزان مواد جامد کل استخراجی شد‭pH .‬ از عوامل مهمی بود که در استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول سویا با وزن مولکولی بالا تاثیر داشت. بهترین شرایط استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول با وزن مولکولی بالا چنین به دست آمد: بدون اعمال متوکسیل‌زدایی،‭5/4=pH‬ و دمای‭C?120‬ به مدت‭2‬ ساعت و با اعمال متیلزدایی،‭5/4=pH‬ و دمای‭C?130‬ به مدت‭3‬ ساعت (بازده استخراج بهترتیب‭6/1 8/30‬ و‭04/1 4/22‬ درصد‭.(‬نتیجه گیری: ضایعات حاصل از استخراج شیر سویا (اکارا‭(‬ یک منبع طبیعی، ارزان قیمت و در دسترس برای استخراج فراوردههایی با ارزش افزوده بالا، یعنی انواع پلی‌ساکاریدهای محلول بود و خشک کردن اکارای مرطوب نیز هیچگونه تاثیر منفی بر فرایند استخراج و میزان بازده استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول نداشت.واژگان کلیدی: اکارا، پلی‌ساکاریدهای محلول سویا، استخراج، روش سطح پاسخ، متوکسیل‌زدایی.
توصیفگر : آنزیم بری
توصیفگر : اندازه قطعات
توصیفگر : خشک کردن
توصیفگر : سیب زمینی
شناسه افزوده : سلیمان عباسی۲
مجموعه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد‭ ۳‬؛ شماره۱‭۱۳۸۷‬: .‭۵۵ - ۴۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)