خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60415
شماره مدرک : ‭م۲۲۴۶‬
عنوان و نام پديدآور : تغییرات سطح آنتی اکسیدان ها و پراکسیداسیون لیپیدها در کارکنان کارخانه تولید آفت کش [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۶‬؛ شماره‭۳-۴‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۴۷ - ۴۱‬
چکیده : زمینه و هدف: ترکیبات ارگانوفسفات سبب مهار فعالیت آنزیم کولین استراز می گردند. همچنین مجاورت با این سموم سبب تغییراتی در سطح آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها می گردد. هدف از این مطالعه بررسی هم زمان تغییرات سطح آنزیم کولین استراز و سطح توتال آنتی اکسیدان سرم و فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان گلبول های قرمز به منظور یافتن ارتباط احتمالی این متغیرها با یکدیگر بود.روش کار: این تحقیق یک مطالعه کوهورت بود که بر روی کارکنان یک کارخانه تولید سموم گیاهی انجام گردید. در مرحله اول‭81‬ نفر از پرسنل نمونه خون دادند. سه ماه بعد نمونه گیری تکرار شد که‭63‬ نفر از افرادی که درمرحله اول خون داده بودند مجددا نمونه دادند. جهت سنجش‭SOD, GPX‬ گلبولهای قرمز و توتال آنتی اکسیدان ازکیت راندوکس و برای اندازه گیری‭SOD‬ سرم ازکیت‭IBL‬ به روش‭ELISA‬ استفاده شد. سنجش‭MDA‬ به روش شیمیایی با استفاده از تیوباربیتوریک اسید انجام گردید. سطح اطمینان برای کلیه آزمون ها‭95‬درصد در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس آزمون‭t‬ زوجی‭SOD‬ سرم و گلبول های قرمز،‭MDA‬ سرم،‭GPX‬ گلبول های قرمز و سرم به طور محسوس افزایش یافته بودند‭05/0>p(.)‬ همچنین کاهش سطح توتال آنتی اکسیدان سرم معنی دار بود‭05/0>p(.)‬ بین کاهش سطح کولین استراز و تغییرات متغیرهای مورد پژوهش رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد.نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه مشخص می گردد که مواجهه مستمر با سموم آفات نباتی در افزایش پراکسیداسیون چربی ها و کاهش میزان توتال آنتی اکسیدان سرم نقش دارد. لذا پیشنهاد می گردد که علاوه بر تشدید سیستم های محافظتی فیزیکی، با استفاده از مکمل‌ض‌های غذایی در حفاظت افراد در برابر عوامل مضر محیط کار برنامه ریزی کاربردی صورت گیرد..
توصیفگر : سوپراکسید دیسموتاز
توصیفگر : گلوتاتیون پراکسیداز
توصیفگر : توتال آنتی اکسیدان
توصیفگر : مالون دی آلدئید
توصیفگر : ارگانوفسفات
شناسه افزوده : احمدی علیرضا
مجموعه : مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، جلد‭ ۶‬؛ شماره‭۳-۴‬‭۱۳۸۷‬: .‭۴۷ - ۴۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)