خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60443
شماره مدرک : ‭م۲۲۷۵‬
عنوان و نام پديدآور : تولید مایکوپروتئین با فوزاریوم ونناتومATCC‭ ۲۰۳۳۴‬به روش کشت سطحی با استفاده از طرح مرکب مرکزی [مقاله]/ هوشنگ نیکوپور۴، هدایت حسینی۵، ناصر ولائی۶
عنوان نشریه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۵۲ - ۴۵‬
چکیده : سابقه و هدف: پروتئین حاصل از رشد قارچ رشته‌صای به علت خواص تغذیهای، فیزیکی و شیمیایی به عنوان یک افزودنی پروتئینی برای غذای انسان مطرح است. در این تحقیق، اثر مقدار تلقیح و غلظت اولیه منابع کربن و نیتروژن بر تولید مایکوپروتئین با قارچ فوزاریوم ونناتوم‭ATCC20334‬ از قند خرما بررسی شد.مواد و روش‌ها: درصد وزن خشک، نیتروژن، قند، رطوبت، خاکستر و‭pH‬ سوبسترا اندازهگیری شد. محیطکشت اصلاح وگل شده برای نگهداری و تلقیح استفاده و گرمخانهگذاری مایه تلقیح در دمای‭C?30‬ به مدت‭72‬ ساعت انجام شد. تعیین وزن خشک سلولی با روش آون صورت گرفت. برازش داده‌صها با معادله چندجمله‌صای درجه دوم و بهینه‌صسازی پاسخ با نرم افزار‭Minitab14‬ صورت گرفت. در پایان شرایط بهینه تعیین و آزمایش تأییدی انجام شد.یافته‌ها: مدل ارائه شده برای تولید مایکوپروتئین برحسب وزن خشک توده زیستی دارای ضریب همبستگی‭98‬درصد بود. مقادیر بهینه متغیرهای مقدار تلقیح، منابع کربن و نیتروژن به ترتیب‭39/15‬ درصد حجمی،‭20‬ و‭35/4‬ گرم در لیتر به دست آمد که در این شرایط، مقدار پیش‌صبینی شده برای تولید وزن خشک توده زیستی‭032/5‬ گرم در لیتر بود. آزمایش تأییدی در شرایط بهینه انجام و‭84/4‬ گرم در لیتر توده زیستی به دست آمد. ضریب همبستگی زیاد مدل نمایانگر تطابق مناسب مدل محاسباتی با داده‌صهای آزمایشی و دقت مدل بود.نتیجه گیری: با تغییر شرایط مایه تلقیح و ترکیب شیمیایی محیط کشت می‌صتوان به رشد بهینه فوزاریوم ونناتوم و در نتیجه، حداکثر تولید توده زیستی دست یافت. همچنین استفاده از قند خرما به عنوان سوبسترای در دسترس و بومی ایران، جهت اصلاح محیط کشت وگل توجیه اقتصادی تولید را در مقیاس صنعتی در کشت سطحی ممکن می‌سازد.واژگان کلیدی: مایکوپروتئین، کشت سطحی، فوزاریوم ونناتوم، طرح مرکب مرکزی.
توصیفگر : ژلاتین
توصیفگر : ماست به هم نزده بدون چربی
توصیفگر : نشاسته ذرت
شناسه افزوده : کیانوش خسروی دارانی۲
: محمد امین محمدی‌فر۳
مجموعه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد‭ ۴‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۵۲ - ۴۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)