خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60451
شماره مدرک : ‭م۲۲۸۴‬
عنوان و نام پديدآور : جدا سازی زیر واحد های لیپوپروتئین با دانسیته پایین و بررسی میزان حساسیت به اکسیداسیون هر یک از آنها به عنوان عامل خطر بیماری های عروق کرونری [مقاله]/ مسگری مهران,وطن خواه امیرمنصور
عنوان نشریه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۸‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۵۳ - ۴۹‬
چکیده : زمینه و هدف: مطالعات اخیر به اکسیداسیون لیپوپروتئین با دانسیته پایین‭(Low density lipoprotein, LDL)‬ به عنوان یک عامل کلیدی در ظهور و توسعه آترواسکلروز تاکید دارد. مشخص گردیده است که‭LDL‬ اکسیده شده با افزایش جذب توسط ماکروفاژها در دیواره عروق همراه بوده که منجر به تجمع لیپید در سیتوپلاسم سلول ها گردیده و در نهایت با تشکیل سلول های کفی شکل به عنوان یک مرحله اصلی در ظهور آتراواسکلروز بروز می نماید‭LDL .‬ پلاسمایی به طور عمده شامل سه زیر واحد بوده که از نظر اندازه و دانسیته با همدیگر تفاوت دارند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی و مقایسه حساسیت به اکسیداسیون زیر واحد های‭LDL‬ بیماران با عروق کرونری‭(Coronary artery diseases, CAD)‬ و مقایسه آن با گروه کنترل به عنوان فاکتور خطر تشخیص وقوع شریان قلبی‭(Coronary heart diseases, CHD)‬ می باشد.روش بررسی: نمونه مورد مطالعه شامل‭60‬ بیمار مرد (متوسط سنی‭(47 7‬ مبتلا به‭CHD‬ اثبات شده با آنژیوگرافی و‭60‬ مرد سالم ( متوسط سنی‭(44 9‬ بدون هیچ گونه سابقه یا علامت بیماری قلبی می باشد. کلسترول و تری گلیسیرید به روش آنزیمی و جدا سازی زیر واحدهای‭LDL‬ از پلاسما به روش اولتراسانتریفوژ با شیب چگالی و اکسیداسیون زیر واحدهای‭LDL‬ با استفاده از یون های‭Cu2+‬ و اندازه گیری جذب در‭234 nm‬ انجام گردید.یافته ها: نتایج حاصل از مقایسه فاز تاخیری حاکی از کاهش معنی دار هر سه زیر واحد‭P<0.0001( LDL1)‬،‭p<0.0001( LDL2)‬ و‭(LDL3 )p<0.0001‬ گروه بیماران در مقایسه با گروه کنترل می باشد. همچنین نتایج بر همبستگی معنی دار فاز تاخیری‭LDL2‬ و‭LDL3‬ با غلظت کلسترول پلاسمایی گروه بیماران (به ترتیب‭r=-0.453 p<0.01‬ و‭(r=-0.329 p<0.05‬ و نیز غلظت تری گلیسرید پلاسمایی (به ترتیب‭r=-0.830 p<0.01‬ و‭(r=-0.407 p<0.001‬ گروه بیماران دلالت دارد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر شاید بتواند دلیلی بر افزایش آتروژنیسیته زیر واحدهای‭LDL‬ از‭LDL1‬ به‭LDL3‬ گروه های مورد مطالعه بوده و نیز دلالت بر مستعد بودن زیر واحدهای‭LDL‬ به اکسیداسیون گروه بیماران نسبت به افراد کنترل دارد. همچنین نشان می دهد که اندازه گیری حساسیت به اکسیداسیون زیر واحدهای‭LDL‬ ممکن است به عنوان یک روش موثر آزمایشگاهی در تشخیص وقوع‭CHD‬ مفید واقع گردد..
توصیفگر : دیابت ملیتوس
توصیفگر : سیر
توصیفگر : نفروپاتی
توصیفگر : موش صحرایی
شناسه افزوده : رشتچی زاده نادره
: رهبانی نوبر محمد
مجموعه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جلد‭ ۲۸‬؛ شماره۱‭۱۳۸۵‬: .‭۵۳ - ۴۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)