خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60484
شماره مدرک : ‭م۲۳۱۷‬
عنوان و نام پديدآور : دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای کارکنان بهداشتی در مورد بیماریهای قلبی - عروقی: (نتایج برنامه قلب سالم اصفهان‭(۸۰-۱۳۷۹ ‬ [مقاله]/ باهنر احمد,مقرون مریم,فتحی مریم,علی خاصی حسن
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۷۲ - ۶۵‬
چکیده : زمینه و هدف: بیماریهای غیر واگیر بخصوص بیماریهای قلبی - عروقی یک مشکل مهم بهداشتی در تمام جوامع می باشد. از طرفی بهترین راه برای پیشگیری از این بیماریها، اصلاح شیوه زندگی است که در این میان نقش تغذیه صحیح بسیار مهم است. با توجه به اهمیت و نقش کارکنان بهداشتی برای آموزش تغذیه صحیح به جامعه جهت اصلاح شیوه زندگی، مطالعه حاضر با هدف تعیین دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای کارکنان بهداشتی در مورد پیشگیری از بیماریهای قلبی - عروقی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد‭1421‬ نفر از کارکنان بهداشتی شامل پزشک، کارشناس، کاردان، بهورز و رابط بهداشتی انتخاب شدند. آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای افراد توسط پرسشنامه کتبی تعیین گردید. وضعیت تغذیه ای کارکنان بهداشتی توسط یک پرسشنامه بسامد خوراک تعیین شد و میانگین بسامد مصرف مواد غذایی در هفته بین گروه های شغلی کارکنان بهداشتی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری‭p?0.05‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فراوانی کارکنان بهداشتی نسبت به عملکرد صحیح تغذیه نیز از طریق آزمون‭Chi-Square‬ محاسبه شد.یافته ها: میزان نمره آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی به ترتیب‭43 17.7‬ و‭59.3 31.2‬ از‭100‬ نمره می باشد. آگاهی و نگرش و عملکرد پزشکان به طور معنی دار نسبت به سایر کارکنان بیشتر بود‭p<0.05(.)‬ پزشکان به طور معنی داری از عملکرد تغذیه صحیحی نسبت به سایر کارکنان بهداشتی برخوردار بودند‭p<0.05(.)‬نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، به نظر می رسد آگاهی و نگرش بالا و عملکرد صحیح تر پزشکان نسبت به سایر گروهها، با بالا بودن سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی این افراد نسبت به سایر گروههای بهداشتی مرتبط باشد؛ از سویی عملکرد صحیح کارکنان در اطلاع رسانی به مردم درباره برخی از گروههای اصلی مواد غذایی ضعیف است‌؛ بنابراین با توجه به اهمیت نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی - عروقی، توجه بیشتر به آموزش تغذیه به کارکنان بهداشتی ضروری است..
توصیفگر : دانش
توصیفگر : نگرش و عملکرد
توصیفگر : کارکنان بهداشتی
توصیفگر : بیماریهای قلبی - عروقی
شناسه افزوده : محمدی فرد نوشین
: خسروی علیرضا
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۷۲ - ۶۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)