خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60499
شماره مدرک : ‭م۲۳۳۳‬
عنوان و نام پديدآور : رابطه امنیت غذایی با وضعیت وزن اعضای بزرگسال خانوارهای ایرانی [مقاله]/ یدا... محرابی۴، مرتضی عبداللهی۵
عنوان نشریه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۳‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۴۳ - ۴۱‬
چکیده : سابقه و هدف: با اینکه انتظار می‌رود افراد دچار ناامنی غذایی، دریافت غذایی پایین و در نتیجه، ذخایر چربی بدنی اندک و اضافه وزن کمتری داشته باشند، اما این همبستگی در مطالعات به خوبی مشخص نشده است. این مطالعه به منظور بررسی رابطه میان ناامنی غذایی و وضعیت وزن بدن در بزرگسالان زن و مرد خانوارهای ایرانی و ارزیابی ارتباط برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی با آن، طراحی و اجرا شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی، نمونه‌های مورد بررسی را اعضای بالای‭20‬ سال خانوارهای ایرانی شرکت کننده در "طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه‌ای کشور" طی سال‌های‭81-1379‬ تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری و انتخاب خانوارهای شهری و روستایی به روش سیستماتیک خوشه‌ای توسط مرکز آمار ایران انجام شد. قد و وزن همه اعضای خانوار مطابق دستورالعمل های استاندارد، اندازه گیری و نمایه توده بدن‭(BMI)‬ محاسبه شد. وضعیت وزن بر پایه حدود مرزی‭NIH‬ تعریف شد. وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها با تکمیل پرسشنامه ارزیابی شد. داده‌های الگوی مصرف مواد غذایی با استفاده از پرسشنامه‌های‭24‬ ساعت یادآمد خوراک در سه روز متوالی به روش توأمان یادآمد ـ توزینی جمع آوری شد. نیاز به انرژی برای هر یک از افراد خانوار، جداگانه و بر اساس معادله‌های‭FAO/WHO‬ محاسبه و میانگین سرانه نیاز به انرژی تعیین شد. ناامنی غذایی در سه سطح تعریف شد. تأمین‍‭80‬ تا‭89‬درصد انرژی مورد نیاز روزانه به عنوان ناامنی خفیف،‭70‬ تا‭79‬درصد به عنوان ناامنی متوسط و کمتر از‭70‬درصد به عنوان ناامنی شدید در نظر گرفته شد. به منظور بررسی تاثیر همزمان متغیرهای تشکیل دهنده وضعیت اجتماعی- اقتصادی و متغیر رتبه‌ای امنیت غذایی به طور همزمان روی وضعیت وزن از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: در این تحقیق‭7158‬ خانوار،‭2496 )9/34‬درصد) خانوار روستایی و‭4662 )1/65‬درصد‭(‬ خانوار شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد مردان و زنان بالای‭20‬ سال به ترتیب‭6083‬ و‭7960‬ نفر بود. میزان ناامنی غذایی در‭2/5‬درصد از خانوارها شدید، در‭6/7‬درصد متوسط و در‭4/10‬درصد خفیف طبقه بندی شد. مردان‭30‬درصد دچار اضافه وزن و‭9/9‬درصد چاق بودند. این ارقام در زنان به ترتیب‭3/34‬ و‭7/26‬درصد و به طور معنی‌دار با مردان متفاوت بود‭001/0P<(.)‬ پس از کنترل متغیرهای وضعیت اجتماعی- اقتصادی، رابطه‌ای بین وضعیت وزن در مردان و ناامنی غذایی خانوار مشاهده نشد؛ هر چند که اضافه وزن در مردان با افزایش سطح تحصیلات از بی‌سواد به ابتدایی‭(05/0P<)‬، مالکیت واحد مسکونی‭(01/0P<)‬ و امتیاز بالاتر امکانات و تسهیلات زندگی‭(001/0P<)‬ رابطه مثبت و معنی‌دار نشان داد. احتمال اضافه وزن در زنان‍ با ناامنی شدید و متوسط،‭5/1‬ برابر‭001/0P<)‬، به ترتیب‭94/1-22/1CI:‬ و‭(88/1-27/1:CI‬ و در زنان‍ با ناامنی خفیف‭2/1‬ برابر‭001/0p<)‬ ،‭(43/1-04/1CI:‬ زنان خانوارهای دارای امنیت غذایی بود. در عین حال، اضافه وزن در زنان با افزایش سطح تحصیلات، کاهش و با تأهل، شهری بودن، بالا رفتن امتیاز امکانات و تسهیلات زندگی‭(001/0P<)‬ و ملکی بودن نحوه تصرف واحد مسکونی‭(05/0P<)‬ افزایش داشت.نتیجه گیری: ناامنی غذایی با افزایش وزن بدن در زنان ایرانی همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان داد. احتمال وجود اضافه وزن در زنان، با ناامنی غذایی بیشتر می‌شود. این همبستگی در مردان مشخص نیست.واژگان کلیدی: امنیت غذایی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، اضافه وزن/چاقی، خانوار، جنسیت.
توصیفگر : پستانک
توصیفگر : شیرخوار
توصیفگر : تغذیه
توصیفگر : شیر مادر
شناسه افزوده : نسرین امیدوار۲
: آناهیتا هوشیار راد۳
مجموعه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد‭ ۳‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۴۳ - ۴۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)