خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60500
شماره مدرک : ‭م۲۳۳۴‬
عنوان و نام پديدآور : رابطه امنیت غذایی با عوامل اجتماعی- اقتصادی و وضعیت وزن نوجوانان [مقاله]
عنوان نشریه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۵‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۶۲ - ۵۵‬
چکیده : سابقه و هدف: با توجه به اینکه ناامنی غذایی می‌تواند پیشساز مشکلات تکاملی، سلامتی و تغذیه‌ای باشد، تعیین عوامل مرتبط با آن در هر جامعه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین امنیت غذایی و عوامل اجتماعی- اقتصادی و وضعیت وزن نوجوانان و مادران آنها در شهر اصفهان طراحی و اجرا شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی بود که در آن، دو گروه مورد و شاهد با هم مقایسه شدند. این مطالعه در پاییز‭1387‬ روی‭580‬ دانش‌آموز‭261)‬ پسر و‭319‬ دختر) سنین‭14‬ تا‭17‬ سال از‭40‬ دبیرستان شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه‌ها به روش سیستماتیک خوشه‌ای انتخاب شدند. پرس‍ـشنامه‌های عم‍ـومی و امنیت غذایی‭USDA‬از طریق مصاحبه با دانش‌آموزان و مادران آنها تکمیل شد. قد و وزن دانش‌آموزان و مادران آنها اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS11.5‬ پردازش شدند و با قبول سطح معنی‌داری‭05/0>P‬ مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. به منظور بررسی ارتباط امنیت غذایی و متغیرهای مورد بررسی از آزمون‌های آماری کای اسکور،‭T‬ مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن و برآزش رگرسیون لجستیک استفاده شد.یافته‌ها: در بررسی حاضر، ناامنی غذایی با بعد خانوار و رتبه تولد ارتباط آماری مستقیمی داشت‭05/0>P(.)‬ همچنین بین ناامنی غذایی و سطح تحصیلات والدین، جایگاه شغلی والدین و وضعیت اقتصادی خانوار ارتباط آماری معکوسی مشاهده شد‭05/0>P(.)‬ بین وضعیت امنیت غذایی و متغیرهای جنس، وضعیت سلامتی از دیدگاه خود، وضعیت اشتها، امتیاز‭Z‬ قد برای سن، امتیاز‭Z‬ نمایه توده بدن برای سن، سن والدین و‭BMI‬ مادر ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت‭05/0<P(.)‬نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده وجود ارتباط بین ناامنی غذایی و متغیرهای بعد خانوار و رتبه تولد، سطح تحصیلات و جایگاه شغلی والدین و وضعیت اقتصادی خانوار بود.واژگان کلیدی: امنیت غذایی، عوامل اجتماعی- اقتصادی، نوجوانان.
توصیفگر : پستانک
توصیفگر : شیرخوار
توصیفگر : تغذیه
توصیفگر : شیر مادر
شناسه افزوده : احمدرضا درستی مطلق۲
: محمدرضا اشراقیان۳
مجموعه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد‭ ۵‬؛ شماره۱‭۱۳۸۹‬: .‭۶۲ - ۵۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)