خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60510
شماره مدرک : ‭م۲۳۴۴‬
عنوان و نام پديدآور : رابطه بین میزان سلنیوم خاک و سرطان مری: یک مطالعه اکولوژیک در استان گلستان [مقاله]/ زنده باد آزاده سادات,رحیم زاده هادی,بشارت سیما,عبدالهی نفیسه,مرادی عبدالوهاب,ساریخانی عبدالجلیل,میرکریمی هانیه سادات,هاشمی نسب سیده زینب
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۵۶ - ۵۱‬
چکیده : زمینه و هدف: استان گلستان در شمال ایران یکی از مناطق پرخطر سرطان مری در جهان می باشد. مطالعات متناقضی در رابطه با ارتباط میزان سلنیم و بروز سرطان دستگاه گوارش فوقانی وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین میزان سلنیوم موجود در خاک و سرطان مری در استان گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه اکولوژیک در سال‭1386‬ انجام و در طی آن استان گلستان بر اساس طول و عرض جغرافیایی به‭135‬ بلوک تقسیم بندی شد. یک نمونه خاک از مرکز هر بلوک جمع آوری و سپس میزان سلنیوم در نمونه های خاک با روش جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی انجام گردید. سطح معنی داری کمتر از‭0.05‬ در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار میزان سلنیوم موجود در خاک استان گلستان‭3.7 1.61‬ میلی گرم/کیلوگرم به دست آمد. ارتباط مستقیمی بین میزان سلنیوم خاک و میزان بروز استاندارد شده سنی‭(ASR)‬ سرطان مری در استان گلستان دیده شد (ضریب همبستگی پیرسون‭0.19=‬؛‭(P=0.03‬ میانگین میزان سلنیوم خاک در منطقه پرخطر سرطان مری‭4.13)‬ میلی گرم/کیلوگرم) به طور معنی داری بیشتر از منطقه کم خطر‭3.39)‬ میلی گرم/کیلوگرم‭(‬ بود‭(p=0.01).‬ نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان سلنیوم در خاک منطقه استان گلستان بیش از حد مجاز بوده و ارتباط معنی دار مستقیم بین میزان سلنیوم خاک و بروز سرطان مری وجود دارد..
توصیفگر : سرطان مری
توصیفگر : سلنیوم
توصیفگر : خاک
توصیفگر : استان گلستان
شناسه افزوده : روشن دل غلام رضا
: کشت کار عباس علی
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳‭۱۳۸۹‬: .‭۵۶ - ۵۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)