خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60518
شماره مدرک : ‭م۲۳۵۲‬
عنوان و نام پديدآور : رابطه غلظت روی سرم با اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [مقاله]
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۶
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۶۷۲ - ۶۶۷‬
چکیده : مقدمه: دیابت قندی از شایع ترین بیماری های آندوکرین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور است. اگرچه به نظر می رسد شایع ترین علت ایجاد آن، افزایش بار آهن در بیماران دچار تالاسمی باشد، افزایش مقاومت به انسولین حتی شاید قبل از دیابت آشکار به میزان فراوانی در این بیماران وجود دارد. در بسیاری از مطالعه ها به کاهش سطح روی سرم در بیماران دچار تالاسمی اشاره شده است. این مطالعه با هدف شناسایی شیوع کاهش روی سرم در بیماران دچار تالاسمی و نقش احتمالی آن در ایجاد اختلال در متابولیسم کربوهیدرات ها و مقاومت به انسولین در این بیماران انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی - توصیفی در‭109‬ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد. معیار های خروج از مطالعه شامل وجود دیابت شناخته شده و مصرف دارو های موثر در سطح سرمی روی (به استثنای داروهای شلات کننده) و گلوکز بود. سطح سرمی قند ناشتا، انسولین، روی، آلبومین،‭PT‬،‭PTT‬ و آزمون تحمل گلوکز در تمام بیماران بررسی شد. مقاومت به انسولین با استفاده از روش‭HOMA-IR‬ محاسبه شد. موارد‭HOMA>3.9‬ به عنوان مقاومت به انسولین کامل، موارد‭2.5-3.9‬ به عنوان مقاومت نسبی و موارد‭HOMA<2.5‬ به عنوان طبیعی مقاومت به انسولین در نظر گرفته شدند.یافته ها‭3.66 :‬درصد‭4)‬ بیمار‭(‬ دچار اختلال تحمل گلوکز و‭1.83‬درصد‭2)‬ بیمار‭(‬ دیابت داشتند‭38.5 .‬درصد‭42)‬ بیمار‭(‬ کاهش سطح سرمی روی داشتند. متوسط سطح سرمی روی در بیماران دیابتی‭2.9 88.2‬ میکروگرم در دسی لیتر و در بیماران غیر دیابتی‭14.9 84.2‬ میکروگرم در دسی لیتر بود که تفاوت معنی داری نداشتند‭(P=0.34)‬ درصد‭63.5)68‬ بیمار‭(‬ مقاومت کامل به انسولین،‭28.9‬درصد‭31)‬ بیمار‭(‬ مقاومت نسبی و تنها‭7.47‬درصد‭8)‬ بیمار‭(‬ حساسیت طبیعی به انسولین داشتند. تفاوت معنی داری بین سطح سرمی فریتین‭(P=0.93)‬، سن‭(P=0.35)‬ و جنس‭(P=0.28)‬ در افراد دیابتی و غیردیابتی وجود نداشت. رابطه عددی سطح سرمی روی با قندخون ناشتا، معکوس و معنی داری ارزیابی شد‭P=0.002(.)‬ رابطه کاهش سطح سرمی روی و افزایش سطح فریتین سرم رابطه معنی داری بود‭P=0.05(.)‬ رابطه روی با سایر متغیر ها معنی دار نبود.نتیجه گیری: کمبود روی و افزایش مقاومت به انسولین در بیماران دچار تالاسمی ماژور شایع است ولی در این مطالعه رابطه معنی داری بین کاهش سطح سرمی روی و ایجاد دیابت در بیماران دچار تالاسمی ماژور یافت نشد..
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : عنصر روی
توصیفگر : تالاسمی ماژور
توصیفگر : مقاومت به انسولین
توصیفگر : اختلال تحمل گلوکز
شناسه افزوده : خواجه دلویی محمد
: جلیلی شهری جلوه
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۶‭۱۳۸۸‬: .‭۶۷۲ - ۶۶۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)