خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60521
شماره مدرک : ‭م۲۳۵۵‬
عنوان و نام پديدآور : رابطه فیتواسترولهای دریافتی با لیپیدهای سرم بیماران دیابتی نوع ۲ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۵
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۶۹ - ۶۴‬
چکیده : سابقه و هدف: در دیابت نوع‭2‬، شیوع هیپرکلسترولی حدود درصد‭28-34‬ و هیپرتری گلیسریدمی درصد‭5-14‬ می باشد. باتوجه به اثر کاهنده فیتواسترولها روی کلسترول و‭LDL-c‬ سرم، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فیتواسترولها روی لیپید پروفایل سرم بیماران دیابتی نوع‭2‬ انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی‭200‬ بیمار مبتلا به دیابت نوع‭2‬ که به کلینیک دیابت نوع‭2‬ شهرستان سبزوار مراجعه کردند، انجام شد. بعد از کسب رضایت نامه کتبی از افراد با روش چهره به چهره توسط پرسشگر مجرب پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید. وزن و قد طبق دستورالعمل های استاندارد اندازه گیری شد. داده های لازم در مورد زمینه دریافت غذایی با استفاده از یادآمد‭24‬ ساعته خوراک طی سه روز متوالی و بسامد خوراک بدست آمد. سپس مقدار فیتواسترول موجود در مواد غذایی محاسبه شد و بیماران بر اساس فیتواسترول دریافتی به دو گروه زیر‭200‬ میلی گرم در دسی لیتر و بالای‭200‬ میلی گرم در دسی لیتر تقسیم شدند. قندخون، کلسترول تام و تری گلیسرید و‭HDLc‬ سرم به روش کالریمتری آنزیماتیک و‭LDL-c‬سرم در هر دو گروه اندازه گیری و با هم مقایسه شدند.یافته ها: در این مطالعه میانگین‭BMI‬ بیماران مورد بررسی،‭26.3 1.7‬ کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین کلسترول تام در گروه یک‭263.08 108.52‬ و در گروه دو‭223.02 77.65‬ میلی گرم در دسی لیتر بود‭(p=0.016)‬ و میانگین‭LDL-C‬ نیز در گروه یک‭168.60 104.78‬ و در گروه دو‭139.21 71.10‬ میلی گرم در دسی لیتر بود‭p=0.014(. LDL-c)‬ و‭HDL-c‬ سرم بیماران نیز به ترتیب،‭151.14 86.67‬ و‭48.58 6.28‬ میلی گرم در دسی لیتر بود. میانگین دریافت فیتواسترولهای این بیماران‭376.09 134.43‬ میلی گرم در روز بود. دریافت فیتواسترولها در مقادیر بیش از‭200‬ میلی گرم در روز با کلسترول تام و‭LDL-c‬ سرم بیماران دیابتی نوع‭2‬ ارتباط معکوس معنی دار داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت فیتواسترول بیش از‭200‬ میلی گرم در روز موجب کاهش کلسترول تام و‭LDL-c‬ بیماران دیابتی میشود..
توصیفگر : فیتواسترول
توصیفگر : لیپید های سرم
توصیفگر : دیابت نوع ۲
شناسه افزوده : طالبان فروغ اعظم
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۵‭۱۳۸۸‬: .‭۶۹ - ۶۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)