خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60542
شماره مدرک : ‭م۲۳۷۶‬
عنوان و نام پديدآور : روند حمایت تغذیه ای در بیماران دچار آسیب سر بستری در بخش مراقبت های ویژه جراحی اعصاب [مقاله]/ احمدی دافچاهی معصومه
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۵۸ - ۵۳‬
چکیده : زمینه و هدف: حمایت تغذیه ای فرایندی حیاتی برای بیماران دچار ترومای سر است. هدف این مطالعه بررسی عملکرد روزانه تغذیه از راه روده و ورید در بیماران دچار آسیب سر بستری در بخش‭ICU‬ جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی‭115‬ بیمار دچار آسیب سر بستری در بخش‭ICU‬ جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت طی سال‭1384‬ که حداقل‭48‬ ساعت تغذیه از راه روده می گرفتند، انجام شد. اطلاعات تغذیه ای شامل شمار بیمارانی که تغذیه از راه روده می گرفتند، زمان آغاز حمایت تغذیه ای و مقدار شروع تغذیه از راه روده بود. پیامدهای کلینیکی شامل مدت زمان بستری در بخش‭ICU‬ و بیمارستان، تعداد روزهای وابستگی به تغذیه مکانیکی و میزان مرگ و میر بیماران بود. داده ها به صورت درصد و یا انحراف معیار میانگین نشان داده شد. آزمون تی زوج برای آنالیز و مقایسه انرژی و درشت مغذی های دریافتی و مورد نیاز بیماران استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران‭41.22 5.7‬ بود‭84 .‬ درصد بیماران تغذیه از راه روده داشتند. زمان و مقدار شروع تغذیه از راه روده به ترتیب‭4.6 1‬ روز و‭52.79 27.83‬ میلی لیتر در ساعت بود. مدت زمان وابستگی به تهویه مکانیکی‭12 13.4‬ روز، مدت زمان بستری در‭18.96 18.3 ICU‬ روز، مدت زمان بستری در بیمارستان‭24.47 19.84‬ روز بود. میزان مرگ و میر در‭6‬ ماه‭48‬ درصد بود. میزان انرژی، درشت مغذی های دریافتی کربوهیدرات، چربی و پروتئین بیماران در مقایسه با میزان مورد نیاز تفاوت های مشخص آماری داشت‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: فرایند اجرای حمایت تغذیه ای در بیماران دچار آسیب سر نامطلوب می باشد. پیامدهای کلینیکی می بایست با اجرای پروتکل های استاندارد در بخش‭ICU‬ بهبود یابد..
توصیفگر : تغذیه از راه روده
توصیفگر : ترومای سر
توصیفگر : بخش مراقبت های ویژه
شناسه افزوده : شب بیدار سکینه
: دهنادی مقدم انوش
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، جلد‭ ۹‬؛ شماره۳‭۱۳۸۶‬: .‭۵۸ - ۵۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)