خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60544
شماره مدرک : ‭م۲۳۷۸‬
عنوان و نام پديدآور : روند شاخص توده بدنی در‭ ۱۵ ‬سال اخیر در ایران‌؛ مرور سیستماتیک و متا آنالیز [مقاله]/ عربی مینو,نواده خدادادی سودابه,حق دوست علی اکبر,حجاری زاده بهزاد
عنوان نشریه : مجله دانش و تندرستی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۵‬؛ شماره‌ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۵۹ - ۵۹‬
چکیده : مقدمه: امروزه اپیدمی چاقی در جهان در حال وقوع است به طوری که بیش تر باربیماری مربوط به آن مربوط به کشورهای درحال توسعه است. یکی از شاخص های مهم جهت بررسی وضعیت آن در جوامع، بررسی روند تغییرات شاخص توده بدنی‭(BMI)‬ است. این مطالعه ثانویه جهت بررسی این روند در طی سالهای اخیر به تفکیک گروه های جنسی و سنی در ایران طراحی و اجرا شده است.مواد و روش ها: این مطالعه با روش مرور سیستماتیک، مطالعات قبلی و گزارشات چاپ شده و در حال چاپ که‭BMI‬ را در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار داده بودند را با استفاده از ابزار مشخص مورد نقد قرار داده و مطالعاتی که از اعتبار کافی برخوردار بودند را وارد مرحله استخراج و آنالیز شدند. منبع جستجوی منابع، بانک های اطلاعاتی خارجی‭Medline)‬ و‭(EMBASE‬ و داخلی‭Iranmedex)‬،‭SID‬،‭INL‬،‭(Irandoc‬ و گزارشات وزارت بهداشت بود. با استفاده از دستورات‭Meta‬ در نرم افزار‭STATA‬ آنالیز با مدل تصادفی انجام شد.یافته ها: نهایتا‭37‬ مطالعه وارد مرحله آنالیز شدند. اینها در مجموع شامل‭119298‬ مرد و‭106598‬ زن بودند. میانگین‭BMI‬ در مردان و زنان به ترتیب (محدوده اطمینان درصد‭95‬،‭25.3 - - 24.4( 24.8‬ و (محدوده اطمینان درصد‭95‬،‭27.1-25.9( 26.5‬ بود‭P<0.001(.)‬ مدل متارگرسیون سن و جنس را به عنوان دو فاکتور مهم در ایجاد هتروژنیتی در‭BMI‬ افراد معرفی کرد. میانگین‭BMI‬ در مردان از‭22.2 kg/m2‬ در گروه سنی زیر‭20‬ سال تا‭4.25 kg/m2‬ در دهه ششم زندگی افزایش می یابد. میانگین‭BMI‬ در زنان در همه گروه های سنی از مردان همگروه بیش تر است. روند افزایشی در مردان در دهه سوم زندگی ثابت شده در حالی که در زنان این روند همچنان افزایش دارد. روند تغییرات‭BMI‬ در چند سال اخیر در زنان همیشه بیش تر از مردان بوده است.نتیجه گیری: وضعیت چاقی در ایران، به خصوص در زنان، در محدوده خطر قرار دارد. نسبت به مردان، زنان همواره در خطر بیش تری برای چاقی قرار داشته اند. سرعت چاقی در دهه سه و چهار زندگی بیش تر از دیگر مقاطع عمر است. در طی سال های اخیر مداخلات و برنامه های پیگیرانه چندان موثر نبوده و تغییری در جهت بهبود روند چاقی بوجود نیامده است..
توصیفگر : شاخص توده بدنی
توصیفگر : ایران
توصیفگر : مرور سیستماتیک
توصیفگر : متاآنالیز
شناسه افزوده : اصولی مهدی
: سلیم زاده حمیده
مجموعه : مجله دانش و تندرستی، جلد‭ ۵‬؛ شماره‌ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران‭۱۳۸۹‬: .‭۵۹ - ۵۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)