خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60571
شماره مدرک : ‭م۲۴۰۵‬
عنوان و نام پديدآور : سطوح فشارخون، فاکتورهای خطرزا و نحوه کنترل فشارخون در بالغین شیراز [مقاله]
عنوان نشریه : مجله پزشکی هرمزگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۹ - ۴۱‬
چکیده : مقدمه: پرفشاری خون به عنوان یکی از مشکلات عمده بهداشتی و روبه گسترش در کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. هدف از این مطالعه مشخص کردن میزان شیوع‍، میزان آگاهی، نحوه درمان و میزان کنترل فشار خون و بررسی عوامل خطر آن در بالغین ساکن شهر شیراز می باشد.روش کار: این مطالعه مقطعی از سال‭1380‬ تا‭1381‬ انجام شد. از طریق نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای،‭3245‬ نفر مرد و زن بین سنین‭99-19‬ سال انتخاب شدند. میزان شیوع پرفشاری خون و پیش پرفشاری خون بر طبق معیارهای‭JNC7‬ مشخص گردید و اطلاعاتی در رابطه با سابقه پرفشاری خون، مصرف داروهای ضد پرفشاری خون، سابقه مثبت پرفشاری خون در افراد درجه اول خانواده، مصرف سیگار یا قلیان در حال حاضر نیز ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای کای اسکوئر و آنالیز واریانس استفاده شد و‭P<0.05‬ معنی دار تلقی گردید.نتایج: شیوع پرفشاری خون در جمعیت مورد مطالعه‭27.5‬درصد‭28.1)‬درصد در زنان و‭26.8‬درصد در مردان،‭P<0.001)‬ بود. در‭2749‬ نفر که سابقه پرفشاری خون نداشته و داروهای ضد پرفشاری خون مصرف نمی کرده اند، متوسط فشارخون سیستول، دیاستول و فشار نبض به ترتیب‭121.1 14.6 :‬ میلی متر جیوه،‭78.6 9.6‬ میلی متر جیوه و‭43.1 10.1‬ میلی متر جیوه، بود. میزان شیوع پیش پرفشاری خون‭48.1‬درصد بود‭54.8 .‬درصد از افرادی که پرفشاری خون داشته اند، از بیماری خود آگاهی داشته اما‭61‬درصد تحت درمان قرار داشته اند، که فقط‭39‬درصد به دنبال درمان دارای فشار خون طبیعی بوده اند. وجود چاقی با نسبت شاخص‭4( 3.1-2.5=CI 95‬درصد،‭(3.1=OR‬، مصرف در حال حاضر سیگار و قلیان با شانس‭1.3 )1.5-1.07=CI 95‬درصد،‭(1.3=OR‬ و وجود سابقه مثبت پرفشاری خون در خانواده با نسبت شانس‭OR=1.37,)‬ درصد‭95CI=1.17-1.6( 1.37‬ با ایجاد پرفشاری خون رابطه معناداری داشتند‭P<0.001(.)‬نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که در کل شیوع قابل توجه پرفشاری خون، پیش پرفشاری خون و فاکتورهای خطر زای آن در جمعیت بالغین ساکن شهر شیراز وجود دارد که نشان دهنده این است که باید برنامه های موثرتر در جهت جلوگیری و کنترل بهتر پرفشاری خون مورد توجه قرار گیرد.
توصیفگر : هموسیستیین
توصیفگر : دیابت بارداری
توصیفگر : فولات سرم
توصیفگر : ویتامینB‭۱۲‬
شناسه افزوده : مصطفوی حبیب اله
: زارع نجف
مجموعه : مجله پزشکی هرمزگان، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۱‭۱۳۸۶‬: .‭۴۹ - ۴۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)