خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60624
شماره مدرک : ‭م۲۴۵۸‬
عنوان و نام پديدآور : شیوع چاقی در دانش آموزان دبستانی شهر نیشابور ‭(۱۳۸۴)‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۷۸ - ۷۳‬
چکیده : زمینه: امروزه شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سرعت رو به افزایش است. در ایران بررسی های محدودی در زمینه شیوع چاقی کودکان با استفاده از مرجع های رایج انجام شده است.هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع چاقی در دانش آموزان دبستانی شهر نیشابور در سال‭1384‬ انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی‭1471‬ دانش آموز‭6‬ تا‭12‬ ساله نیشابوری با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. قد و وزن دانش آموزان اندازه گیری و شاخص توده بدنی محاسبه شد. دانش آموزانی که شاخص توده بدنی بزرگ تر یا مساوی صدک‭95‬ مرجع های ایرانی (حسینی و همکاران)،‭CDC‬ و بزرگ تر یا مساوی اعداد مرجع‭IOTF‬ داشتند به عنوان چاق شناخته شدند. برای مقایسه شیوع چاقی در دختران و پسران از آزمون مجذور کای استفاده شد.یافته ها: شیوع چاقی بر اساس مرجع ایرانی‭8.5‬درصد (فاصله اطمینان‭4.6‬درصد‭CDC, )7.1-10‬درصد‭95 ,‬درصد (فاصله اطمینان‭3.5-6)‬درصد‭95 ,‬درصد و‭7.3‬درصد‭IOTF )‬فاصله اطمینان درصد‭95‬، درصد‭(9‬ بود. شیوع چاقی با استفاده از مرجع‭CDC‬ در پسران به طور معنی داری بیشتر از دختران بود (به ترتیب‭5.8‬درصد در برابر‭p<0.05, 3.1)‬درصد. بر اساس معیار ایرانی پسران در سنین‭7‬ و‭8‬ سالگی به طور معنی داری چاق تر از دختران بودند (به ترتیب درصد‭15.2‬ در برابر درصد‭6.4‬ و درصد‭12.5‬ در برابر‭p<0.05, 4.0)‬درصد. بر اساس معیار‭IOTF‬ شیوع چاقی بین دختران و پسران تفاوت معنی داری نداشت. میزان های ارایه شده با استفاده از مرجع های ایرانی و‭CDC‬ تفاوت معنی دار داشتند‭(p<0.001)‬، در حالی که بین مرجع های ایرانی و‭IOTF‬ تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به این که مرجع های مختلف شیوع چاقی را متفاوت برآورد می کنند، توصیه می شود هر کشور برای بررسی چاقی کودکان از مناسب ترین صدک های شاخص توده بدنی مربوط به کودکان آن کشور استفاده نماید..
توصیفگر : پیکا
توصیفگر : زنان باردار
توصیفگر : آنمی فقر آهن
توصیفگر : کرمانشاه
شناسه افزوده : اشراقیان محمدرضا
: درستی احمدرضا
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱‭۱۳۸۷‬: .‭۷۸ - ۷۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)