خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60654
شماره مدرک : ‭م۲۴۸۹‬
عنوان و نام پديدآور : شیوع فشار خون و رابطه آن با سن، جنس و نمایه توده بدن در افراد بالای‭ ۱۵ ‬سال جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه ‭(۱۳۸۲)‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۳۲۹ - ۳۲۳‬
چکیده : مقدمه: فشارخون بالا به دلیل شیوع بالای آن و همراهی با بیماری های قلبی - عروقی یک مشکل بهداشتی - درمانی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. شیوع فشار خون بالا در کشورهای مختلف متفاوت است و در داخل کشورها نیز در مناطق مختلف، شیوع های متفاوت گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع فشار خون بالا و رابطه آن با سن، جنس و نمایه توده بدن درافراد بالای‭15‬ سال جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه انجام شد. مواد و روش ها: در طرح ص‌بررسی وضعیت سلامت و بیماری در جمعیت تحت پوشش عرصه با استفاده از اطلاعات حاصل از سرشماری جمعیت،‭8495‬ نفر‭1957)‬ خانوار) به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و توسط تیم متشکل از دو نفر پزشک و یک کاردان بهداشت خانواده که به در منازل نمونه ها مراجعه می کرد، مورد معاینه کامل بالینی قرار گرفتند. از جمله این معاینه ها اندازه گیری فشار خون، قد و وزن برای افراد‭15‬ ساله و بیشتر‭5147)‬ نفر‭(‬ بود. فشار خون هر فرد یک بار در حالت نشسته با فشار سنج عقربه ای مارک ریشتر اندازه گیری و بدون در نظر گرفتن سابقه فشار خون بالا و مصرف داروهای کاهنده فشار خون، اندازه فشار خون افراد ثبت شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار‭(‬ و آمار استنباطی (آزمون تی‭(‬ و مجذور خی تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: افراد‭15‬ ساله و بیشتر در این پژوهش،‭5147‬ نفر شامل درصد‭56.9‬ زن و درصد‭43.1‬ مرد با میانگین سن‭34.4 15.1‬ سال بودند. شیوع فشار خون بالای درجه‭1‬ و‭2‬، درصد‭14.3 )‬در مردان درصد‭14.1‬ و در زنان درصد‭(13.7‬ و شیوع پیش پرفشاری خون، درصد‭15.8 )‬درصد‭18.1‬ مردان و درصد‭14‬ زنان‭(‬ گزارش شد. در افراد بالای‭65‬ سال شیوع فشار خون بالا درصد‭60.7‬ بود. میانگین فشار خون سیستولی‭117.5 18.6‬ و میانگین فشار خون دیاستولی‭74.5 13.6‬ میلی متر جیوه بود. میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان به طور معنی داری از میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی زنان بیشتر بود‭(p=0.0001)‬ با افزایش سن شیوع فشار خون بالا افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود. هم چنین با افزایش نمایه توده بدن، شیوع فشار خون به طور معنی داری افزایش نشان داد. نتیجه گیری: در جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه شیوع فشار خون بالا، زیاد است و اضافه وزن و چاقی به عنوان دو عامل خطر ساز قابل مداخله (تغییرپذیر‭(‬ شیوع بالایی در این جمعیت دارند..
توصیفگر : شیوع
توصیفگر : فشار خون
توصیفگر : فشار خون بالا
توصیفگر : عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر
شناسه افزوده : عباسی محمدرضا
: عبدلی غلام رضا
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۷‬: .‭۳۲۹ - ۳۲۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)