خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60667
شماره مدرک : ‭م۲۵۰۲‬
عنوان و نام پديدآور : شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض جانبی آن ها در ورزش کاران استان لرستان [مقاله]
عنوان نشریه : اصول بهداشت روانی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۱۳۴ - ۱۲۳‬
چکیده : مقدمه: مصرف مواد نیروزا در ورزش کاران از مشکلات همراه ورزش می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی ورزش کاران استان لرستان درباره ی این داروها و عوارض جانبی آن ها بود.روش کار: در این تحقیق توصیفی- پیمایشی،‭1120‬ ورزش کار زن و مرد در‭21‬ رشته ی ورزشی‭17)‬ رشته ی ورزشی مردان و‭15‬ رشته ی ورزشی زنان) در پنج شهر استان لرستان (خرم آباد، بروجرد، ازنا، الشتر و کوهدشت‭(‬ به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری یک پرسش نامه ی محقق ساخته حاوی میزان شیوع، آگاهی و نگرش درباره ی دوپینگ، داروها، مواد نیروزا و عوارض جانبی آن ها بود. تعداد‭87‬ پرسش نامه تکمیل و با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، رگرسیون، خی دو، تحلیل عاملی و ضریب همبستگی تحلیل شدند.یافته ها: تعداد‭285‬ نفر‭5/32)‬درصد‭(‬ از ورزش کاران لرستانی اعتراف به مصرف حداقل یک ماده ی نیروزا نمودند که‭17‬ نفر‭20)‬درصد‭(‬ از داروهای ممنوع و‭231‬ نفر‭3/26)‬درصد‭(‬ از مکمل های ورزشی استفاده کرده بودند. به طور متوسط این ورزش کاران از‭44‬ ماده ی نیروزای ذکر شده در تحقیق‭73/14 20/18‬ مورد را می شناختند. میانگین نمره ی نگرش شرکت کنندگان در این تحقیق از جمع‭6‬ سئوال نگرش سنج‭11/1 06/4‬ از‭6‬ نمره و میانگین نمره ی آگاهی از دوپینگ آن ها‭72/2 79/5‬ از‭12‬ نمره به دست آمد. هم چنین مشخص گردید که آگاهی این ورزش کاران از عوارض جانبی مواد نیروزا بسیار کم می باشد. آگاهی از دوپینگ، نگرش به سمت دوپینگ، رشته ی قهرمانی، وزن، مدت سابقه ی ورزشی، شناخت نام مواد نیروزا و سابقه ی فعالیت در دیگر رشته های ورزشی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده ی مصرف مواد نیروزا شناخته شدند.نتیجه گیری: شیوع مصرف داروها در ورزش کاران لرستانی نسبت به نتایج تحقیقات خارجی بیشتر بوده، ولی شیوع مصرف مکمل ها کمتر از تحقیقات خارجی بود. نتایج این تحقیق حاکی از آگاهی بسیار کم ورزش کاران از عوارض جانبی مصرف مواد نیروزا بود که بر لزوم تدوین برنامه های پیشگیری تاکید دارد..
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : شیوع
توصیفگر : عوامل خطرزا
توصیفگر : دارو
توصیفگر : مکمل
توصیفگر : مواد نیروزا
توصیفگر : ورزش کاران
شناسه افزوده : کاشی علی
: سرلک زهرا
مجموعه : اصول بهداشت روانی، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲‭۱۳۸۸‬: .‭۱۳۴ - ۱۲۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)