خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60668
شماره مدرک : ‭م۲۵۰۳‬
عنوان و نام پديدآور : شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهر شیراز و ارتباط برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی با آن در سال‭۱۳۸۷ ‬ [مقاله]
عنوان نشریه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۶۴ - ۵۳‬
چکیده : سابقه و هدف: ناامنی غذایی طی دو دهه گذشته به عنوان مشکل عمده سلامت عمومی، توجه مردم، متخصصان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. در ایران بر اساس کفایت انرژی، در سال‌های‭1375‬ و‭1380‬ به ترتیب‭20‬ و‭2/23‬ درصد خانوارها ناامنی غذایی داشتند. شیوع ناامنی غذایی با روش ارزیابی مستقیم در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و ساکنان منطقه اسدآبادی در تبریز به ترتیب‭2/99‬درصد و‭2/36‬درصد گزارش شده است. تاکنون در کشور ناامنی غذایی به روش مستقیم در سطح ملی، استانی و شهر سنجیده نشده است. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهر شیراز و برخی عوامل مرتبط با آن بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعة مقطعی و توصیفی- تحلیلی‭778‬ خانوار شهر شیراز به روش چند مرحله‌ای- خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خانوارها از طریق پرسشنامه اطلاعات عمومی گردآوری و وضعیت امنیت غذایی با پرسشنامه‭18‬ گویه‌ای امنیت غذایی خانوار‭USDA‬ سنجیده شد. برای تعیین معیار وضعیت اقتصادی- اجتماعی و توصیف داده‌ها به ترتیب، از تحلیل عاملی و آزمون مجذور کای و برای تحلیل داده‌ها و شناسایی عوامل مرتبط از تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک ترتیبی مورد استفاده شد.یافته‌ها: شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای مورد مطالعه‭44‬درصد بود (ناامنی غذایی بدون گرسنگی‭8/27‬درصد و ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و شدید به ترتیب‭4/14‬درصد و‭8/1‬درصد‭.(‬ ناامنی غذایی در خانوارهای با تعداد فرزند بیشتر، دارای فرزند زیر‭18‬ سال و زن سرپرست بیشتر بود‭5/0>P(.)‬ مادران نیز نسبت به سایر پاسخ دهنده‌ها ناامنی غذایی بیشتری گزارش کردند‭5/0>P(.)‬ ناامنی غذایی با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین، رابطه مثبت معنی‌داری نشان داد‭0001/0>P(.) .‬ بر اساس مدل نهایی رگرسیون لجستیک ترتیبی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین‭44/14-36/6)‬،‭95‬درصد‭CI‬ و‭( 56/9=OR‬، داشتن فرزند زیر‭18‬ سال‭28/1-34/2)‬،‭95‬درصد‭CI‬ و‭(73/1=OR‬ و موقعیت فرد پاسخ دهنده در خانوار‭01/14-83/2)‬،‭95‬درصد‭CI‬ و‭( 7/1=OR‬ عوامل پیش‌گویی کننده ناامنی غذایی بودند.نتیجه گیری: ناامنی غذایی در جامعه مورد مطالعه وجود داشت و با برخی عوامل مانند: وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین و داشتن فرزند زیر‭18‬ سال ارتباط مثبت معنی‌داری نشان داد. بنابراین، با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب در زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده‌ها و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خانوارهای دارای فرزند زیر‭18‬ سال نظیر برنامه تأمین یک وعده غذایی در مدرسه می‌توان شیوع ناامنی غذایی را تقلیل داد.واژگان کلیدی: ناامنی غذایی، خانوار، عوامل اقتصادی- اجتماعی، فرزند زیر‭18‬ سال، شیراز.
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : شیوع
توصیفگر : عوامل خطرزا
توصیفگر : دارو
توصیفگر : مکمل
توصیفگر : مواد نیروزا
توصیفگر : ورزش کاران
شناسه افزوده : احمدرضا درستی مطلق۲
: مرتضی عبداللهی۳
مجموعه : فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد‭ ۴‬؛ شماره۴‭۱۳۸۸‬: .‭۶۴ - ۵۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)