خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60669
شماره مدرک : ‭م۲۵۰۴‬
عنوان و نام پديدآور : شیوع و شدت آنمی بیماران تحت همودیالیز: یک مطالعه یک مرکزی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله بیماریهای کودکان ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۳۵ - ۲۷‬
چکیده : هدف: هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و شدت آنمی در کودکان و نوجوانان تحت همودیالیز و تعیی فاکتورهای غیروابسته پیشگویی کننده آنمی در این کودکان بود.روش مطالعه: در یک مطالعه مقطعی بین سپتامبر‭2005‬ و ژانویه‭2006‬ این مطالعه در‭25‬ بیمار‭7‬ تا‭20‬ ساله تحت همودیالیز مزمن در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بیست و دو بیمار‭82)‬درصد) آنمیک بودند (هموگلوبین کمتر از‭(11 g/dL‬ و‭12‬ بیمار‭48)‬درصد‭(‬ هموگلوبین کمتر از‭8 g/dL )‬آنمی شدید‭(‬ داشتند. متوسط سن بیماران‭(15.5 ) 3.7‬ سال و متوسط زمان تحت همودیالیز‭(20.44 ) 15.25‬ ماه بود. آنمی در کودکانی که کمتر از‭6‬ ماه تحت همودیالیز بودند شایعتر و شدیدتر بود. یک ارتباط معکوس بین شدت آنمی و مدت همودیالیز وجود داشت‭P=0.019, r=0.465(.)‬ تقریبا تمامی بیماران تحت درمان با اریتروپوئیتین بودند. کودکان با آنمی شدیدتر کمی دوز بالاتری از اریتروپوئیتین را دریافت می کردند‭P=0.09, r=0.202(.)‬ یک ارتباط معنی داری بین آلبومین سرم و آنمی در با آنمی و بدون آنمی یافت شد‭P=0.023(.)‬ یک همبستگی بین آلبومین سرم و سطح هموگلوبین یافت شد‭r=0.511, P=0.01(.)‬ در‭16‬ بیمار‭66)‬درصد‭(‬ سطح هورمون پاراتیرویید بیش از‭200 pg/ml‬ و در‭9‬ بیمار‭37.5)‬درصد‭(‬ بیش از‭400 pg/ml‬ بود. یک همبستگی معکوس بین سطح هورمون پاراتیرویی سرم و سطح هموگلوبین یافت شد‭r=-0.505, P=0.046(.)‬نتیجه گیری: به نظر می رسد علیرغم مصرف آهن و اریتروپوئیتین شیوع آنمی در کودکان تحت همودیالیز در اصفهان بیش از گزارشهای دیگر در اینگونه بیماران باشد. شیوع آنمی در کودکان با سابقه همودیالیز کمتر از‭6‬ ماه، سطح پایین آلبومین سرم و هیپرپاراتیروییدیسم شدید بیشتر بود.
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : شیوع
توصیفگر : عوامل خطرزا
توصیفگر : دارو
توصیفگر : مکمل
توصیفگر : مواد نیروزا
توصیفگر : ورزش کاران
شناسه افزوده : نصیری جعفر
: قصاری آلاله
مجموعه : مجله بیماریهای کودکان ایران، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره۱‭۱۳۸۶‬: .‭۳۵ - ۲۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)