خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60705
شماره مدرک : ‭م۲۵۴۳‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و طبیعی [مقاله]/ حق الهی فدیه,عسگرپور لیلا,بادامچی زاده زهره,معصومی معصومه,جوادی ابراهیم
عنوان نشریه : باروری و نا باروری
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۳۴۱ - ۳۳۴‬
چکیده : زمینه و هدف: خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک‭(PCOS)‬ دارای عوامل خطر بیماری های قلبی ـ عروقی به خصوص افزایش لیپوپروتئینها، فشار خون و هیپرانسولینمی می باشند. افزایش هموسیستئین نیز ممکن است زمینه ساز ایجاد بیماری قلبی ـ عروقی در این افراد شود. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در زنان ایرانی مبتلا و غیر مبتلا به‭PCOS‬ انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه موردـ شاهدی،‭52‬ خانم‭35-20‬ ساله مراجعه کننده به درمانگاه های ناباروری و زنان بیمارستان ولیعصر (عج) با معیارهای تشخیصی‭PCOS )‬معیار رتردام‭(‬ به عنوان گروه مورد و‭104‬ خانم‭35-20‬ ساله غیر مبتلا به‭PCOS‬، فاقد بیماری کلیوی و دیابت، به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. برای اندازه گیری سطح هموسیستئین و برخی پارامترهای متابولیکی و آندوکرینی، نمونه خون ناشتا در روز دوم تا پنجم سیکل قاعدگی دریافت شد و میزان هموسیستئین، انسولین، اسید فولیک، تری گلیسرید، کلسترول و انواع لیپوپروتئینها در دو گروه اندازه گیری شد. روش آماری‭Shapiro-Wilks‬ برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر اصلی (هموسیستئین‭(‬ و آزمون‭t‬ برای مقایسه متغیرهای کمی در دو گروه به کار رفت. همبستگی ساده نیز به منظور بررسی ارتباط هموسیستئین و دیگر متغیرهای بیوشیمیایی در هر کدام از دو گروه استفاده شد و برای حذف اثر مخدوش کنندگی‭BMI‬ و سن، از همبستگی جزئی استفاده گردید. همچنین از رگرسیون چندگانه پس از حذف مخدوش کننده ها، برای بررسی رابطه متغیر لگاریتم طبیعی هموسیستئین و فولات استفاده شد‭P<0.05 .‬ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.نتایج: سطح سرمی انسولین و فولات در گروه‭PCOS )‬به ترتیب‭16.62 7.45mIU/ml‬ و‭(7.48 4.37ng/ml‬ به طور معنی داری بالاتر از زنان گروه کنترل (به ترتیب‭12.04 4.23mIU/ml‬ و‭(5.43 3.15ng/ml‬ بود‭P<0.001(.)‬ سطح سرمی تری گلیسیرید در گروه‭116.62 73.02mg/dl( PCOS)‬ به طور معنی داری بالاتر از زنان سالم‭(88.00 50.29mg/dl)‬ بود‭P=0.01(.)‬ میانگین هموسیستئین در گروه‭PCOS‬،‭12.21 4.553mmol/L‬ در گروه زنان سالم‭13.68 4.307mmol/L‬ به دست آمد که اختلاف مذکور از نظر آماری معنی داری نبود‭P=0.057(.)‬ در بررسی رگرسیون چندگانه، تغییرات لگاریتم نپرین هموسیستئین بیشتر تحت تاثیر تغییرات فولات و‭FBS‬ بود.نتیجه گیری: هموسیستئین در بیماران‭PCOS‬ با میزان اسید فولیک ارتباط مستقیم دارد؛ لذا با تجویز مناسب اسید فولیک، می توان در کاهش سطح هموسیستیئن و کنترل عوارض قلبی ـ عروقی منسوب به آن اقدام نمود..
توصیفگر : اسید فولیک
توصیفگر : سندرم تخمدان پلی کیستیک
توصیفگر : ناباروری
توصیفگر : هموسیستئین
شناسه افزوده : لنکرانی مهناز
: گلستان بنفشه
مجموعه : باروری و نا باروری، جلد‭ ۹‬؛ شماره۴‭۱۳۸۷‬: .‭۳۴۱ - ۳۳۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)