خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60758
شماره مدرک : ‭م۲۵۹۷‬
عنوان و نام پديدآور : عوامل موثر بر ناامنی غذایی: یک مطالعه مقطعی در شهر تبریز سال‭۸۴-۱۳۸۳ ‬ [مقاله]/ استادرحیمی علیرضا
عنوان نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره / دوره : ، جلد‭ ۶‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۲۳۹ - ۲۳۳‬
چکیده : زمینه و هدف: ناامنی غذایی و گرسنگی می تواند علاوه بر تاثیر بر سلامت جسمی، تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. از اینرو پایش امنیت غذایی و مقابله با ناامنی غذایی و گرسنگی در جامعه لازم و ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ناامنی غذایی در شمال غرب تبریز (منطقه اسدآبادی) به اجرا درآمد.روش کار: این پژوهش درسال‭84-1383‬ به صورت مقطعی در‭300‬ نفر از افراد انجام گرفت. میزان شیوع ناامنی غذایی با استفاده از پرسشنامه کوتاه شش سوالی ارزیابی شد. اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی توسط پرسشنامه های مربوطه بررسی شد. برای مشاهده وضعیت امنیت غذایی بر اساس درآمد، جایگاه شغلی، میزان تحصیلات و بعد خانوار توزیع دو گروه از وضعیت امنیت غذایی (گروه امن و گروه ناامن‭(‬ در هر یک از گروه ها تعیین و معنی دار بودن این ارتباط با آزمون مجذور کای بررسی و وضعیت تغذیه ای افراد با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ارزیابی شد. گروه های غذایی که با درآمد سرانه سالانه ضریب همبستگی معنی داری داشتند (همبستگی گروه ها و مواد غذایی زیر مجموعه آنها با درآمد با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد‭(‬ به عنوان معیار مقایسه دو گروه امن و ناامن انتخاب شدند و سپس میانگین بسامد مصرف مواد غذایی معیار در دو گروه بررسی و با روش آزمایش نمونه غیر وابسته مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه میزان شیوع ناامنی غذایی درصد‭36.3‬ بود. با افزایش بعد خانوار ناامنی غذایی در افراد مورد مطالعه بیشتر شده و بالعکس با افزایش درآمد سرانه سالانه، جایگاه شغلی و میزان تحصیلات سرپرست خانوار ناامنی غذایی کاهش یافت‭P<0.01(.)‬ یافته های مربوط به بسامد مصرف مواد غذایی نشان داد که میانگین بسامد مصرف نان و سیب زمینی در گروه ناامن به طور معنی داری بیشتر از گروه امن و میانگین بسامد مصرف برنج، سبزی، میوه، گوشت قرمز و لبنیات در گروه ناامن به طور معنی داری کمتر از گروه امن بود‭P<0.001(.)‬نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه موید تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر امنیت غذایی بوده و شیوع بالای مشکلات تغذیه ای را در جامعه نشان می دهد. بنابراین ارایه راهکارهایی عملی برای حل مساله ناامنی غذایی به عنوان مشکل ریشه دار در جامعه ضروری به نظر می رسد..
توصیفگر : رشد نامطلوب
توصیفگر : کودک
توصیفگر : بارداری ناخواسته
توصیفگر : وزن کم هنگام تولد
شناسه افزوده : محبوب سلطان علی
: توتونچی هلدا
مجموعه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد‭ ۶‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۲۳۹ - ۲۳۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)