خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60769
شماره مدرک : ‭م۲۶۰۸‬
عنوان و نام پديدآور : فاکتورهای غذایی و بیوشیمیایی روی و کلسیم در زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان شهر تبریز ‭(۱۳۸۶)‬ [مقاله]/ قائم مقامی سیدجمال
عنوان نشریه : بهبود
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۳۰۷ - ۲۹۶‬
چکیده : مقدمه: پوکی استخوان یک مشکل بهداشت عمومی است که کیفیت زندگی زنان یائسه را تحت تاثیر قرارمی دهد. استخوان، ذخیره بزرگ روی در بدن می باشد. این عنصر کوفاکتور چند آنزیم کلیدی برای سنتز و بازسازی استخوان می باشد. باتوجه به اهمیت روی و کلسیم بر سلامت استخوانی و شیوع کمبود روی، مطالعه حاضر با هدف تعیین فاکتورهای تغذیه ای و بیوشیمیایی روی و کلسیم در زنان یائسه دچار پوکی استخوان طراحی گردید.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در روی‭62‬ زن یائسه دچار پوکی استخوان با محدوده سنی‭89-45‬ سال مراجعه کننده به کلینیک شیخ الرییس شهر تبریز صورت گرفت. دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه یادآمد غذای‭3‬ روزه، پرسشنامه بسامد خوراک، اطلاعات فردی و پزشکی افراد با استفاده از پرسشنامه، اندازه گیری های تن سنجی با استفاده از ترازوی متصل به قدسنج، غلظت سرمی روی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی و غلظت کلسیم سرم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری تعیین گردید. آنالیز آماری داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.یافته ها: میانگین سنی جامعه مورد مطالعه‭58.85‬ سال بود. میانگین دریافت روزانه انرژی، روی و کلسیم از رژیم غذایی به ترتیب‭1876‬ کیلوکالری و‭3.7‬ میلی گرم و‭716.7‬ میلی گرم برآورد شد. زنان به طور متوسط معادل‭47‬ درصد‭RDA‬ روی و‭59‬ درصد‭RDA‬ کلسیم از طریق رژیم غذایی دریافت کرده بودند. میانگین غلظت روی سرم به طور معناداری کم تر از مقادیر طبیعی بود‭3.46 67.69)‬ میکروگرم در دسی لیتر)، ولی غلظت کلسیم سرم در محدوه طبیعی قرار داشت‭0.16 9.3)‬ میلی گرم‭.(‬ بین روی و کلسیم سرمی در بیماران مورد مطالعه ارتباطی مشاهده نشد ولی بین دریافت روی از رژیم غذایی و کلسیم غذایی ارتباط مثبت معنادار مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج، حاکی از وضعیت تغذیه ای و سرمی روی، کم تر از محدوده طبیعی در زنان دچار پوکی استخوان می باشد. دریافت کلسیم نیز پایین تر از مقادیر توصیه شده می باشد. با توجه به نقش مهم روی و کلسیم بر سلامت استخوان، آموزش تغذیه برای مصرف غذاهای حاوی روی و کلسیم به منظور جلوگیری از کاهش توده استخوانی در زنان دچار پوکی استخوان، توصیه می گردد..
توصیفگر : روی
توصیفگر : کلسیم
توصیفگر : پوکی استخوان
توصیفگر : وضعیت تغذیه ای
توصیفگر : زنان یائسه
شناسه افزوده : ابراهیمی ممقانی مهرانگیز
: ابراهیمی علی اصغر
مجموعه : بهبود، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۳۰۷ - ۲۹۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)