خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60776
شماره مدرک : ‭م۲۶۱۵‬
عنوان و نام پديدآور : فراوانی سندرم متابولیک در درجه های متفاوت وزن نوجوانان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران [مقاله]/ عزیزی فریدون
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۶
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۶۳۷ - ۶۲۵‬
چکیده : مقدمه: شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان و به تبع آن سندرم متابولیک، در دهه های اخیر افزایش یافته است. تعیین شیوع این سندرم در گروههای مختلف وزنی، منجر به غربالگری و مداخله مناسب و در نهایت، کاهش عوارض مرگبار آتی بیماری های قلبی - عروقی و دیابت می شود. مطالعه حاضر جهت تعیین شیوع سندرم متابولیک در درجه های متفاوت وزنی نوجوانان انجام شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی در افراد شرکت کننده در فاز سه مطالعه قند و لیپید تهران،‭1523‬ نوجوان‭19-10‬ ساله‭708)‬ پسر و‭815‬ دختر) بررسی شدند. شیوع سندرم متابولیک بر اساس تعریف های تغییر یافته‭ATP III‬،‭AHA‬،‭NHANES III‬ و‭IDF‬ برای رده سنی نوجوانان، در گروههای متفاوت دارای وزنی طبیعی، در خطر اضافه وزن و اضافه وزن متوسط و شدید به تفکیک جنس، گروه سنی، وضعیت منارک دختران و سابقه فامیلی دیابت برآورد شد و داده ها با استفاده از آزمون های تی، من - ویتنی و نیز رگرسیون لجستیک چندگانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها‭15 :‬درصد نوجوانان در خطر اضافه وزن،‭4.2‬درصد افراد دچار اضافه وزن متوسط و‭4.6‬درصد دچار اضافه وزن شدید بودند و تفاوت معنی داری از نظر فراوانی گروه وزنی در دو جنس وجود نداشت‭P=0.381(.)‬ شیوع کلی سندرم متابولیک بر اساس تعریف های‭ATP III‬،‭AHA‬،‭NHANES III‬ و‭IDF‬ به ترتیب‭9.5‬،‭5.1‬،‭17.8‬ و‭5.8‬درصد بود که در پسران به طور مشخص، شایع تر از دختران بود. بر اساس تعریف های فوق، شیوع سندرم متابولیک به ترتیب در گروه دارای وزن طبیعی‭2.2‬،‭0.9‬،‭8.6‬ و‭0.8‬درصد، در گروه در معرض خطر اضافه وزن‭21.5‬،‭11‬،‭36.4‬ و‭11‬درصد، در گروه دارای اضافه وزن متوسط‭42.2‬،‭23.4‬،‭64.1‬ و‭32.8‬درصد و در گروه دچار اضافه افزایش وزن شدید‭62.9‬،‭38.6‬،‭67.1‬ و‭47.1‬درصد بود‭P<0.001(.)‬ شیوع هر یک از عوامل خطرساز سندرم متابولیک و هم چنین همزمانی وجود این عوامل، با ارتقای گروه وزنی افزایش یافت. فراوانی سندرم متابولیک بعد از منارک با قبل از منارک، فقط بر اساس تعریف‭IDF‬، تفاوت معنی داری داشت‭P=0.04(.)‬ فراوانی سندرم متابولیک در وجود سابقه فامیلی دیابت بیشتر از موارد منفی این سابقه بود‭P<0.001(.)‬نتیجه گیری: مطالعه حاضر شیوع بالای اضافه وزن، چاقی و سندرم متابولیک را در نوجوانان تهرانی نشان می دهد. با افزایش وزن، شیوع سندرم متابولیک افزایش می یابد. سندرم متابولیک در پسران، افراد با سابقه مثبت فامیلی دیابت و دوران پس از منارک شیوع بالاتری دارد. این اطلاعات می تواند در برنامه های اصلاح شیوه زندگی نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد..
توصیفگر : سندرم متابولیک
توصیفگر : شیوع
توصیفگر : نوجوانان
توصیفگر : گروه های وزنی
توصیفگر : عوامل خطرساز
شناسه افزوده : حسین پناه فرهاد
: محرابی یداله
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۶‭۱۳۸۸‬: .‭۶۳۷ - ۶۲۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)