خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60783
شماره مدرک : ‭م۲۶۲۲‬
عنوان و نام پديدآور : فراوانی نسبی میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع‭ ۲ ‬و رابطه آن با عوامل خطر ساز در شهر بیرجند [مقاله]/ گرامی محمدرضا
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۶۸ - ۶۲‬
چکیده : زمینه و هدف: میکروآلبومینوری یکی از عوارض بیماری دیابت است که در بیماران دیابتی نوع‭2‬ بیشتر از نوع‭1‬ اتفاق می افتد و علت عمده مرحله پایانی بیماری کلیوی‭(ESRD)‬ در تمام دنیا محسوب می شود؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع‭2‬ و ارتباط آن با سطح چربیهای خون (کلسترول و تری گلیسیرید)، فشار خون، هموگلوبین‭A1C‬، سن، جنس، مصرف سیگار و مدت زمان ابتلا به دیابت انجام شدروش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی (مقطعی‭(‬، تمامی پرونده های موجود در درمانگاه تخصصی دیابت کسری و بیمارستان ولی عصر (عج‭(‬ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در فاصله زمانی فروردین ماه‭1384‬ لغایت اسفندماه‭1385‬ مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم شامل سن، جنس، میزان فشار خون، مدت ابتلا به دیابت، میزان چربی خون و ... در یک فرم بازنگری ثبت گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS‬و آزمونهای آماری کای دو و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری‭p‬ذ‭0.05‬ مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه، در مجموع‭964‬ پرونده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. بیشتر افراد مورد مطالعه‭30.8)‬درصد‭(‬ در گروه سنی‭51-60‬ سال قرار داشتند. میانگین سنی در افراد مورد بررسی‭53 12.4‬ سال بود و بیشتر آنان‭57.3)‬درصد‭(‬ زن بودند‭361 .‬ نفر‭37.4)‬درصد‭(‬ سابقه کشیدن سیگار و‭267‬ نفر‭27.7)‬درصد‭(‬ سابقه فشار خون بالا داشتند. در‭87‬ نفر‭9)‬درصد‭(‬ از افراد مورد بررسی، میکروآلبومینوری گزارش شد. در بیشتر این بیماران‭60.6)‬درصد‭(‬، مدت ابتلا به دیابت کمتر یا مساوی‭5‬ سال بود. میانگین مدت زمان ابتلا به دیابت‭5.86 4.8‬ سال به دست آمد. سطح کلسترول و تری گلیسیرید در بیشتر افراد مورد مطالعه بیشتر از حد طبیعی (به ترتیب‭55.5‬درصد و‭63.9‬درصد‭(‬ و میانگین آن به ترتیب‭213 66‬ و‭214 ???‬ میلیگرم بر دسی لیتر برآورد گردید. نتیجه آزمون رگرسیون لجستیک (گام به گام‭(‬ رابطه معنی داری را بین متغیرهای مدت ابتلا به دیابت‭(P=0.001)‬، سابقه مصرف سیگار‭(P=0.02)‬، ابتلا به فشار خون بالا‭(P=0.001)‬ و تری گلیسیرید بالا‭(P=0.01)‬ را با ابتلا به میکروآلبومینوری نشان داد ولی رابطه بین متغیرهای سن و جنس با ابتلا به میکروآلبومینوری معنی دار نبود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان اذعان نمود که مدت زمان ابتلا به دیابت، فشار خون بالا و مصرف سیگار از عوامل خطر مهم در بروز میکروآلبومینوری می باشند؛ همچنین میکروآلبومینوری می تواند به رده سنی وابسته باشد. در این خصوص مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر توصیه می شود..
توصیفگر : فشار خون بالا
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : هموگلوبین‭A‬۱
توصیفگر : ‭C‬کلسترول بالا
توصیفگر : تری گلیسرید بالا
توصیفگر : میکروآلبومینوری
شناسه افزوده : سعادت جو سیدعلیرضا
: طبیعی شهناز
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۶۸ - ۶۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)