خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60793
شماره مدرک : ‭م۲۶۳۲‬
عنوان و نام پديدآور : فشار خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی چاقی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شماره / دوره : ، جلد‭ ۳۱‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۵ - ۲۱‬
چکیده : زمینه و اهداف: شاخص های متعددی برای تعیین ارتباط چاقی با خطر بیماریهای مزمن معرفی شده اند. گرچه نمایه توده بدن قدیمی ترین و رایج ترین شاخص برای غربالگری چاقی می باشد ولی بدلیل محدودیت هایی، شاخص هایی چون دور کمر و نسبت دور کمر به باسن در اکثر مطالعات نیز بکار می رود. با این وجود محدودیتهایی در دو شاخص اخیر در غربالگری چاقی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر معرفی و تعیین ارتباط شاخص نسبت دور کمر به قد ایستاده در مقایسه با نمایه توده بدن، دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن با فشار خون می باشد. روش بررسی: در مطالعه حاضر‭580‬ زن و‭460‬ مرد بزرگسال‭60-35‬ ساله تحت اندازه گیریهای آنتروپومتری (شامل قد ایستاده، وزن، دور کمر و دور باسن) طبق روشهای استاندارد و نیز اندازه گیری فشار خون سیستولی و دیاستولی توسط فشارسنج جیوه ای قرار گرفتند. کلیه اندازه گیریها سه بار انجام گرفت و میانگین آنها برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی دار‭P<0.05‬ تعریف گردید. یافته ها: میانگین نمایه توده بدن و دور کمر بترتیب در مردان‭27.48 3.84 kg/m2‬ و‭96.27 10.41cm‬ و در زنان‭27.12 4.96 kg/m2‬ و‭84.75 12.35cm‬ بود. همبستگی معنی دار بین فشار خون سیستولی با نسبت دور کمر به قد ایستاده هم در مردان و هم در زنان بدست آمد (بترتیب‭r=0.19‬ و‭r=0.23‬، هر دو‭(P<0.001‬ در حالیکه ضعیف ترین ارتباط مربوط به نسبت دورکمر به دور باسن بود (به ترتیب‭r=0.09‬ و‭(r=0.16‬ در مردان و زنان به تفکیک فشارخون دیاستولی قویترین ارتباط را ابتدا با نمایه توده بدن و سپس نسبت دور کمر به قد ایستاده نشان داد در حالیکه در خصوص فشار خون سیستولی بیشترین ارتباط با نسبت دور کمر به قد ایستاده یافت شد. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر حاکی از همبستگی بالای نسبت دور کمر به قد ایستاده برای فشارخون سیستولی در غربالگری فشار خون بوده و با توجه به اینکه محدودیت کمتری در مقایسه با نمایه توده بدن را داراست می توان این شاخص را در بیماریهای مزمن مرتبط با چاقی بطور گسترده ای بکار گرفت..
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : دور کمر
توصیفگر : دور کمر به باسن
توصیفگر : دور کمر به قد
توصیفگر : پرفشاری خون
شناسه افزوده : ابراهیمی ممقانی مهرانگیز
مجموعه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جلد‭ ۳۱‬؛ شماره۲‭۱۳۸۸‬: .‭۲۵ - ۲۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)