خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60816
شماره مدرک : ‭م۲۶۵۵‬
عنوان و نام پديدآور : کاهش جریان خون و درجه حرارت مفصل زانوی موش صحرایی به وسیله مهار کننده های کانال کلسیم در شرایط التهاب مزمن [مقاله]/ حاجی زاده سهراب,شهرانی مهرداد
عنوان نشریه : مجله پزشکی هرمزگان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۳۱۹ - ۳۱۱‬
چکیده : مقدمه: در التهاب مزمن ایجاد شده در مفصل زانو توسط اجوانت کامل فروند‭(CFA)‬ جریان خون افزایش می یابد. از آنجایی که در مطالعات قبلی اثر ضد التهابی مسددهای کانال کلسیم گزارش شده است، در مطالعه حاضر نقش این مهار کننده ها بر روی شاخص های التهاب جریان خون و درجه حرارت در مفصل زانوی ملتهب ناشی از تزریق اجوانت، مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این مطالعه تجربی بر روی‭8‬ گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. گروه‭I‬ در زانوی راست آنها‭0.2 ml‬ محلول اجوانت کامل فروند‭(Complete Freund's Adjuvant )CFA‬، گروه‭II‬ هم حجم‭CFA‬، سالین در زانول آنها تزریق شد. گروه‭III‬ به آنها‭CFA‬ تزریق شده و از روز هفتم تا پایان مطالعه هم حجم داروهای مصرفی، دی متیل سولفوکسید را به صورت خوراکی دریافت کردند و گروهایی‭IV‬ و‭V‬ به ترتیب دوز اندک و راپامیل و نیفدیپین و گروههای‭VI‬ و‭VII‬ به ترتیب دوز زیاد وراپامیل و نیفدیپین از روز هفتم تا پایان مطالعه به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه‭VIII‬ ایبوپروفن را با دوز‭15mg/kg‬ از روز هفتم مطالعه، روزانه به صورت خوراکی مصرف کردند. تغییرات جریان خون و تغییرات درجه حرارت موضعی مفصل با استفاده از دستگاه جریان سنج لیزری برای مدت‭28‬ روز بعد از تزریق‭CFA‬ اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای آنالیز واریانس و‭t‬ استفاده شد. نتایج: تزریق‭CFA‬ به طور معنی داری در تمام‭28‬ روز نسبت به روز صفر جریان خون را افزایش داد، به طوری که در روز هفتم، افزایش‭121.7 6.1‬ درصدی در جریان خون را موجب می شد. مصرف دوز اندک وراپامیل و دوز اندک نیفدیپین جریان خون افزایش یافته ناشی از تزریق‭CFA‬ منجر شدند. مصرف دوزهای زیاد وراپامیل و نیفدیپین نیز باعث کاهش جریان خون مفصل شدند، اثر مهاری این مهار کننده ها بر جریان خون مفصل با اثر ایبوپروفن قابل مقایسه بود. در خصوص درجه حرارت مفصل ملتهب، دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و وراپامیل اعمال نموده اند. تفاوت معنی دار بین دوزهای مختلف مسددها با ایبوپروفن در کاهش درجه حرارت مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه معرف این می باشد که داروهای مهار کننده کانال کلسیم در شرایط التهاب مزمن ناشی از تزریق‭CFA‬، افزایش جریان خون و درجه حرارت در موضع التهاب را مهار نموده و احتمالا از این طریق التهاب مزمن را کاهش می دهد..
توصیفگر : مورفین
توصیفگر : زعفران
توصیفگر : بی دردی
توصیفگر : تحمل
شناسه افزوده : رحمانی محمدرضا
: اسدی کرم غلام رضا
مجموعه : مجله پزشکی هرمزگان، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۳۱۹ - ۳۱۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)