خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60828
شماره مدرک : ‭م۲۶۶۸‬
عنوان و نام پديدآور : گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، زاهدان، ایران [مقاله]/ حقانی حمید
عنوان نشریه : نشریه پرستاری ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره‭۵۹‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۷۰ - ۶۰‬
چکیده : زمینه و هدف: تغذیه با شیر مادر سالانه جان‭1.3‬ میلیون کودک را در جهان نجات می دهد. این در حالی است که کوتاه شدن مدت تغذیه نوزاد با شیر مادر به خصوص در کشورهای در حال توسعه یکی از مسایل بهداشتی جدی می باشد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست زایان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی شهر تهران در سال‭1386‬ بود.روش بررسی: پژوهش حاضر، یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده و محیط پژوهش شامل بخش های زایمان و مامایی مرکز آموزشی درمانی شهیداکبرآبادی و منازل نمونه ها بوده است‭100 .‬ زن نخست زای سالم به روش نمونه گیری مستمر انتخاب و از طریق گمارش تصادفی به دو گروه آزمون‭50)‬ نفر) و کنترل‭50)‬ نفر‭(‬ تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک فرم مشخصات و ابزار ارزیابی تغذیه با شیر مادر در شیرخواران بود. داده ها توسط نرم افزار‭SPSS‬ و با استفاده از آزمون های کای دو و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که تماس کانگورویی موفقیت اولین شیردهی در نخست زایان را افزایش می دهد‭(P=0.00)‬ اما بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ماه چهارم پس از زایمان تاثیری ندارد.نتیجه گیری: اگر چه نتایج این مطالعه شواهد کافی مبنی بر تاثیر این نوع تماس بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر به طور مستقیم ارایه نکرد، اما از آنجا که موفقیت اولین شیردهی که یکی از عوامل مهم در تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد و در این مطالعه در اثر تماس کانگورویی افزایش یافته است، لذا به کارگیری وسیع تر این روش مراقبتی توصیه شده و مطالعه تاثیر این نوع از مراقبت به صورت مداوم بر متغیرهای شیردهی پیشنهاد می شود..
توصیفگر : تغذیه با شیرمادر
توصیفگر : شیردهی
توصیفگر : زاد و ولد
توصیفگر : تماس کانگورویی
شناسه افزوده : علی اکبر محبوبه
: تعاونی سیمین
مجموعه : نشریه پرستاری ایران، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره‭۵۹‬‭۱۳۸۸‬: .‭۷۰ - ۶۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)