خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60845
شماره مدرک : ‭م۲۶۸۵‬
عنوان و نام پديدآور : لیپیدها در پیش بینی بروز رخدادهای قلبی - عروقی در بالغین مبتلا به دیابت نوع‭۲ ‬: مطالعه قند و لیپید تهران [مقاله]/ صفرخانی مریم,هراتی هادی,عزیزی فریدون
عنوان نشریه : مجله دیابت و لیپید ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره‌ویژه نامه عوامل خطرساز دیابت و بیماری های قلبی - عروقی
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۹۸ - ۸۸‬
چکیده : مقدمه: اختلال لیپیدهای سرم نقش مهمی در افزایش خطر رخدادهای قلبی - عروقی‭(CVD)‬ در بیماران دیابتی دارند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارایی پارامترهای لیپیدی در پیش گویی بروز‭CVD‬ در جمعیتی از بالغین مبتلا به دیابت ساکن تهران بود.روش ها: افراد شرکت کننده در مطالعه شامل‭413‬ مرد و‭608‬ زن‭30?‬ سال و در شروع مطالعه فاقد‭CVD‬ بودند. با استفاده از تحلیل رگرسیونی متناسب کاکس، نسبت های خطر‭(HRs)‬ تعدیل شده برای‭CVD‬ به ازای‭1‬ انحراف معیار افزایش در کلسترول تام‭(TC)‬، تری گلیسرید‭(TG)‬، کلسترول لیپوپروتئین پرچگال‭(HDL-C)‬، کلسترول لیپوپروتئین کم چگال‭(LDL-C)‬، کلسترول لیپوپروتئین های به جز‭non-HDL-C( HDL)‬، نسبت‭TC‬ به‭TC/HDL-C(HDL-C)‬ و‭TG‬ به‭(HDL-C)TG/HDL-C‬ محاسبه گردید. بروز‭CVD‬ طی دوره پیگیری با میانه‭4/8‬ سال ارزیابی شد.یافته ها: طی پیگیری،‭189‬ مورد‭CVD )91‬ مرد و‭98‬ زن) ثبت شد‭HR .‬ تعدیل شده برای عوامل خطر در مردان، برای تمام پارامترهای لیپیدی به جز‭HDL-C‬ و‭TG/HDL-C‬، معنی دار بود. در تحلیل چندمتغیره تعدیل شده در زنان، تنها نسبت‭TC/HDL-C‬، خطر معنی داری داشت[‭57/1- 10/1( 31/1[.)‬ در هر دو جنس، در مدل های تعدیل شده برای عوامل خطر، بین قدرت تمایز پارامترهای مختلف لیپیدی (که با آماره‭C‬ ارزیابی می گردد‭(‬ در پیش بینی بروز‭CVD‬ اختلافی وجود نداشت. در بررسی ادغام شده دو جنس، در تحلیل چند متغیره‭TC‬،‭LDL-C‬،‭non-HDL-C‬ و‭TC/HDL-C‬، دارای‭HR‬ تعدیل شده معنی داری بودند. این‭HR‬ ها بین‭20/1‬ تا‭30/1‬ با آماره‭C‬ مشابهی متغیر بود.نتیجه گیری: بر اساس آزمون های مهم کارایی مدل ها، مطالعه حاضر نتایج مبتنی بر شواهدی برای پیشنهاد‭WHO‬ برای جمعیت های با وضعیت اقتصادی پایین و متوسط ارایه می دهد که در افراد دیابتی،‭TC‬ سرم در مقایسه با‭LDL-C‬،‭non-HDL-C‬ و‭TC/HDL-C‬، پارامتری قابل قبول در پیش بینی بروز‭CVD‬ هستند..
توصیفگر : لیپید
توصیفگر : بیماری قلبی - عروقی
توصیفگر : دیابت
شناسه افزوده : حاتمی معصومه
: حدایق فرزاد
مجموعه : مجله دیابت و لیپید ایران، جلد‭ ۹‬؛ شماره‌ویژه نامه عوامل خطرساز دیابت و بیماری های قلبی - عروقی‭۱۳۸۸‬: .‭۹۸ - ۸۸‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)