خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60888
شماره مدرک : ‭م۲۷۲۹‬
عنوان و نام پديدآور : مطالعه اثر تزریق میکرونی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات بر میزان اشتها [مقاله]/ باباپور وهاب
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۹ - ۱۳‬
چکیده : مقدمه: تاکنون در رابطه با نقش گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات در تنظیم اشتها تحقیقات بسیار کمی انجام شده است. ما در این مطالعه به ارتباط گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات و اهمیت آنها در تنظیم دریافت غذا در جوجه خروس های گوشتی پرداخته شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه‭12‬ قطعه جوجه با وزن‭750-700‬ گرم پرورش داده شد. با استفاده از دستگاه استریو تاکس در بطن راست مغزی پرندگان کانول گذاری انجام شد. سپس با تزریق داخل بطــن مغزی‭(ICV)‬ آگونیست‭(DHPG)‬ و آنتاگ‍ــونیست‭(AIDA)‬ گیرنده ه‍ــای متابوتروپیک گلوتامات بترتیب در دوزهای‭1‬ میکرومول و‭2‬ میلی مول، دریافت تجمعی غذا در زمانهای مختلف پس از تزریق، با استفاده از کامپیوتر محاسبه گردید. در این تحقیق پرندگان به روش مربع لاتین تکراری در‭4‬ گروه و در روزهای‭5‬،‭3‬،‭1‬ و‭7‬ داروهای مورد نظر را دریافت نمودند.یافته ه‍ـای پژوهش: تجویز داخل بطن مغزی‭DHPG )‬آگونیست گیرنده گلوتاماتی گروه‭(I‬، دریافت غذا را بطور معنی داری افزایش (بطور متوسط‭28.7‬ درصد) داد. در ح‍ـالیک‍ـه‭AIDA )‬آنتاگونیست گیرنده گلوتاماتی گروه‭(I‬، دریاف‍ــت غ‍ــذا را بطور معنی داری کاه‍ــش (بطـور متوسط‭30‬ درص‍ـد‭(‬ داد‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج بدست آمده، نتیجه گرفته می شود که گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات اثرات مرکزی قابل ملاحظه ای بر دریافت غذا در جوجه خروس های گوشتی داشته و در این پروسه با اهمیت تلقی می شوند..
توصیفگر : تورم جزایر لانگرهانس
توصیفگر : نفریت
توصیفگر : هپاتیت
توصیفگر : رت های دیابتیک
توصیفگر : تیوکریوم پولیوم
شناسه افزوده : چراغی جواد
: امام گیتا
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۱۹ - ۱۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)