خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60893
شماره مدرک : ‭م۲۷۳۴‬
عنوان و نام پديدآور : مطالعه اثر ضدمیکروبی روغن فرار کاکوتی کوهی بر باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی [مقاله]
عنوان نشریه : گیاهان دارویی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۶‬؛ شماره‭۲۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۵۱ - ۴۶‬
چکیده : مقدمه: کاکوتی کوهی گیاهی متعلق به خانواده نعناعیان است که در اکثر مناطق ایران می روید. این گیاه در ماست و سایر فرآورده های لبنی به عنوان افزودنی استفاده می شود، اما تحقیقات اندکی در زمینه فعالیت ضدمیکروبی گیاه کاکوتی کوهی بر باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی وجود دارد.هدف: در این پژوهش اثر ضدمیکروبی اسانس کاکوتی کوهی بر باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی بررسی شد و حداقل غلظت مهارکنندگی‭(MIC)‬ و میکروب کشی‭(MBC)‬ آن تعیین گردید.روش بررسی: اثر مهارکنندگی و باکتری کشی اسانس کاکوتی کوهی بر شش باکتری گرم منفی (انتروباکتر آئروژنز، اشرشیاکلی، کلبسیلا نومونیا، سالمونلا انتریتیدیس، سودوموناس آئروژینوزا و شیگلا دیزنتری) و سه باکتری گرم مثبت (باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز‭(‬ آزمایش شد. حداقل غلظت مهارکنندگی‭(MIC)‬ به روش رقت لوله ای تعیین شد و حداقل غلظتی که کدورتی در آن مشاهده نشد و تعداد کلونی در آن پس از کشت در محیط نوترینت آگار صفر بود به عنوان حداقل غلظت میکروب کشی‭(MBC)‬ برای هر باکتری در نظر گرفته شد.نتایج: رشد همه باکتری های مورد آزمایش به جز سودوموناس آئروژینوزا و شیگلا دیزنتری بوسیله اسانس کاکوتی کوهی مهار شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و میکروب کشی این اسانس برای باکتری های گرم منفی انتروباکتر آئروژنز، اشرشیاکلی، کلبسیلا نومونیا و سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب‭250‬،‭500‬،‭125‬ و‭250 mg/l‬ بود. حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتری های گرم مثبت لیستریا مونوسایتوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس‭125 mg/l‬ و برای باسیلوس سرئوس‭1000mg/l‬ بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اسانس کاکوتی کوهی بر باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی اثر مهاری و کشندگی دارد. طبق نتایج این بررسی اسانس کاکوتی کوهی به عنوان یک ترکیب نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی در فرآورده های غذایی قابل استفاده است.
توصیفگر : ضد انقباض
توصیفگر : برگ کرفس
توصیفگر : ایلئوم
توصیفگر : موش صحرایی
شناسه افزوده : کاراژیان رضا
: بیرقی طوسی شهرام
مجموعه : گیاهان دارویی، جلد‭ ۶‬؛ شماره‭۲۳‬‭۱۳۸۶‬: .‭۵۱ - ۴۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)