خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60897
شماره مدرک : ‭م۲۷۳۸‬
عنوان و نام پديدآور : مطالعه اثر مازاد آهن بر القای آپوپتوز در ماکروفاژهای موش‭BALB/c‬ آلوده به لیشمانیاماژور [مقاله]
عنوان نشریه : یاخته
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۰۱ - ۱۹۶‬
چکیده : هدف: بررسی نقش انباشتگی آهن در القای آپوپتوز در ماکروفاژهای صفاقی موش‭BALB/c‬ آلوده با لیشمانیا ماژور به عنوان مدل انتخابی.مواد و روش ها: به این منظور در ماکروفاژهای صفاقی در گروه های مختلف همراه یا بدون آهن، با یا بدون انگل لیشمانیا ماژور و در حضور معرف دهنده نیتریک اسید‭S-)‬ نیتروزو‭N-‬ استیل پنیسیل آمین‭((SNAP)‬ و مهار کننده نیتریک اکسید سنتتاز‭(NG‬ متیل‭L-‬ آرژنین‭(NMMA))‬ کشت شدند. غلظت نیتریک اکسید بعد از‭18‬ ساعت انکوباسیون در مایع رویی محیط کشت با معرف گریس تعیین شد. هم زمان ماکروفاژهای آپوپتوتیک با میکروسکوپ فلورسانس و میکروسکوپ الکترونی شناسایی شدند.یافته ها: داده ها نشان داد رابطه معنی داری از نظر آماری بین مازاد آهن و آپوپتوز وجود دارد‭p<0.05(.)‬ همچنین میزان آپوپتوز در ماکروفاژهای کشت شده با آهن،‭SNAP‬ و‭NMMA‬ در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد آهن بر میزان آپوپتوز و تولید نیتریک اکسید در ماکروفاژهای آلوده با لیشمانیا ماژور تاثیر دارد..
توصیفگر : آپوپتوز
توصیفگر : مازاد آهن
توصیفگر : نیتریک اکسید
توصیفگر : لیشمانیا ماژور
توصیفگر : محیط خارج از بدن‭(In vitro)‬
شناسه افزوده : زواران حسینی احمد
: الطریحی تقی
مجموعه : یاخته، جلد‭ ۹‬؛ شماره۳‭۱۳۸۶‬: .‭۲۰۱ - ۱۹۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)