خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60921
شماره مدرک : ‭م۲۷۶۳‬
عنوان و نام پديدآور : مطالعه سطح سرمی آدیپونکتین در زنان دیابتی نوع‭II‬ و ارتباط آن با پروتئین واکنشگر‭C‬ و هموگلوبین گلیکه شده [مقاله]/ حدادی نژاد شهرام
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۱۶ - ۱۱‬
چکیده : مقدمه و هدف: آدیپونکتین یکی از آدیپوسیتوکین ها می باشد و از بافت چربی ترشح می شود، اخیرا مشخص شده است که نقش مهمی در هیپرگلیسمیا و مکانیسم های التهابی دارد. مکانیسم هایی که می توانند ارتباط بین آدیپونکتین و مقاومت انسولین را توضیح دهند، هنوز مبهم باقی مانده اند هدف از این مطالعه مقایسه میزان آدیپونکتین‭HbA1c, CRP‬ در زنان دیابتی و سالم و تعیین ارتباط بین آدیپونکتین با‭CRP‬ و‭HbA1c‬ دو گروه مورد مطالعه بود.روش کار: این مطالعه موردی شاهدی برای ارزیابی غلظت آدیپونکتین در دو گروه از زنان دیابتی و سالم انجام شد. غلظت آدیپونکتین و‭CRP‬ سرم با روش‭ELISA‬ در زنان دیابتی‭(n=28)‬ و زنان سالم‭(n=42)‬ اندازه گیری گردید. با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: بعد از تطبیق دادن سن و‭BMI‬ در دو گروه میزان آدیپونکتین در زنان دیابتی کمتر از زنان سالم بود‭7.29 1.42)‬ در مقابل‭(g/ml 10.29 1.93‬ و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود‭P<0.01(.)‬ همچنین ارتباط معکوس و معنی داری بین آدیپونکتین با‭r=-0.43. p=0.022( CRP)‬ و با‭r=-0.47. p=0.032( HbA1c)‬ مشاهده شد.نتیجه نهایی: اطلاعات بدست آمده از این مطالعه کاهش سطح سرمی آدیپونکتین را در افراد دیابتی نوع‭2‬ مشخص می کند. همچنین یافته ها بیانگر خصوصیات ضددیابتی و ضدالتهابی آدیپونکتین می باشد..
توصیفگر : اسانس آویشن شیرازی
توصیفگر : لیستریا مونوسیتوژنز
توصیفگر : پنیر سفید ایرانی
توصیفگر : استارتر
شناسه افزوده : بابااحمدی رضایی حسین
: کدخدایی الیادرانی منیژه
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۱‭۱۳۸۶‬: .‭۱۶ - ۱۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)