خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60934
شماره مدرک : ‭م۲۷۷۶‬
عنوان و نام پديدآور : مطالعه میانگین تغییرات قند خون ناشتا و‭BMI‬ در بیماران روان پریش مصرف کننده اولانزاپین در بیمارستان شفا و کلینیک خصوصی رشت در سال‭۸۵-۱۳۸۴ ‬ [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره‭۶۰‬
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۲۵ - ۱۷‬
چکیده : مقدمه: داروهای جدید ضد روان پریشی‭(atypical)‬ در مقایسه با داروهای قبلی به علت عوارض ناچیز خارج هرمی و آثار بهتر درمانی بیشتر استفاده می شوند. در مورد عارضه افزایش قند خون و شاخص توده بدنی بدنبال مصرف این داروها هنوز اتفاق نظر کامل وجود ندارد هدف: بررسی این عوارض در مراجعان روان پریش مصرف کننده اولانزاپین.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی (بررسی یک جمعیت در دو مقطع زمانی)‭150‬ بیمار روان پریش مراجعه کننده به بیمارستان شفا و کلینیک خصوصی رشت (در سال های‭(85-84‬ انتخاب شدند.معیارهای ورود شامل مبتلایان به روان پریشی با تشخیص از طریق مصاحبه بالینی براساس چهارمین ویرایش تجدید نظر شده تشخیص و آماری‭(DSMIV-TR)‬، مصرف کنندگان اولانزاپین و قند خون ناشتای کمتر از‭110‬ میلی گرم در دسی لیتر بود. معیارهای حذف شامل افراد با سابقه پاسخ ناکافی و تحمل نکردن اولانزاپین، مصرف کنندگان داروهای روانگردان و مواد مخدر و افراد دریافت کننده داروهای ضدروانپریشی تاخیری در یک ماه اخیر بود.شاخص توده بدنی و قند خون ناشتا در آغاز و پایان اندازه گیری شد. فزون بر موارد فوق متغیرهایی چون سابقه بیماری قند در خانواده، نوع بیماری روانی، سن و جنس هم در پرسشنامه درج شد. سپس داده ها در دو نوبت جمع آوری شد و با استفاده از‭SPSS 11.5‬ و بر حسب مورد با بکارگیری ابزار آماری مناسب تجزیه و تحلیل شد و‭a=0.05‬ مورد پذیرش قرار گرفت.نتایج‭79 :‬ نفر‭52.7)‬درصد‭(‬ مونث و‭71‬ تن (درصد‭(47.3‬ مذکر بودند‭16‬ نفر (درصد‭(10.7‬ افزایش قند خون ناشتا بیش از‭110‬ میلی گرم در دسی لیتر داشتند‭11 .‬ نفر (درصد‭(7.33‬ دچار دیابت بودند و‭5‬ نفر‭3.33)‬درصد‭(‬ در اختلال در گلوگز خون ناشتا نشان دادند. میانگین تغییرات قند خون در قبل و پس از درمان‭(t p<0.0001‬ جفتی‭(‬ و همچنین میانگین تغییرات شاخص توده بدنی قبل و بعد از درمان‭(t p<0.00001‬ جفتی‭(‬ از نظر آماری معنی دار بود. ضریب همبستگی بین تغییر شاخص بدنی و سطح گلوکز خون ناشتا در پایه و پایان به ترتیب‭0.218‬ و‭0.249‬ و معنی دار نبود. در متغیرها بیشترین ارتباط معنی دار از نظر آماری بین تغییر قند خون ناشتا و مصرف بیش از ده میلی گرم اولانزاپین‭(p<0.006)‬ و سن بیش از‭45‬ سال بدست آمد‭p=0.006(.)‬ ارتباط با اسکیزوفرنی هم تا حدی معنی دار بود‭p=0.055(.)‬ ولی سایر متغیرها (جنس، سابقه خانوادگی دیابت‭(‬ با تغییر قند خون ارتباط معنی دار آماری نداشت. کمترین ارتباط بین جنس با بروز دیابت بدست آمد‭p=0.68(.)‬نتیجه گیری: میانگین تغییر گلوگز خون ناشتا و شاخص توده بدنی قبل و پس از مصرف اولانزاپین در مبتلایان به روان پریشی معنی دار بود. این دارو در اسکیزوفرنی، افراد بیش از‭45‬ سال و مصرف کنندگان بیش از ده میلی گرم اولانزاپین در روز باید با احتیاط بیشتری تجویز شود. بررسی بیشتر با کارآزمایی بالینی پی آمدهای دقیق تری را ارایه خواهد کرد..
توصیفگر : تیرویید
توصیفگر : آنمی
توصیفگر : کم کاری تیرویید
شناسه افزوده : شجاعی تهرانی حسین
: جلالی حبیب
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جلد‭ ۱۵‬؛ شماره‭۶۰‬‭۱۳۸۵‬: .‭۲۵ - ۱۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)