خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60948
شماره مدرک : ‭م۲۷۹۱‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه آلرژی زایی گرده های بالغ و نابالغ گیاه بومادران در خوکچه هندی [مقاله]/ سعادتمند سارا
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۹ - ۱‬
چکیده : مقدمه: دانه های گرده، گامتوفیت های نر گیاهان گلدار هستند که با دخالت خود در لقاح، نقش بنیادی در باروری گیاهان، ازدیاد محصول و بهبود کیفی آن دارند. گرده ها از عوامل مهم آلرژی زای گیاهی هستند و حدود‭80‬ تا‭90‬ درصد از آلرژن های گیاهی خاستگاه گرده ای دارند. گیاه بومادران از گیاهان دارای کاربردهای دارویی است که در مناطق مختلف کشور می روید و مورد استفاده می باشد. پژوهش حاضر به منظور کسب آگاهی های علمی در مورد آلرژی زایی دانه های گرده این گیاه در مراحل تکوین گرده ها، و مقایسه آلرژی زایی دانه های گرده نابالغ و بالغ آنها انجام شده است.روش کار: در این پژوهش تجربی (آزمایشگاهی) ابتدا دانه های گرده گیاه بومادران در مراحل مختلف تکوین گل ها از مناطق اطراف شهر اصفهان جمع آوری شدند. بررسی مقایسه ای ویژگی های گرده شناختی دانه های گرده به کمک میکروسکوپ های نوری و الکترونی و با استفاده از روش های شفاف سازی و نیز استولیز گرده ها انجام شد. فراساختار اسپورودرم و ویژگی های ریختی تکمیلی گرده ها به کمک میکروسکوپ های الکترونی نگاره بررسی شد. عصاره های گرده ای با استفاده از بافر فسفات نمکی در‭PH:7.4‬ تهیه شدند. آزمون های آلرژی زایی بر روی خوکچه های هندی نر نژاد هارتلی با وزن تقریبی‭500-350‬ گرم و سن‭4‬ تا‭6‬ هفته انجام شد و الکتروفورز پروتئین ها بر روی ژل پلی آکریل آمید‭12‬ درصد صورت گرفت. در تحلیل اطلاعات از آنالیز واریانس یک عاملی و آزمون دانکن استفاده شد.نتایج: تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی، گرده ها را از نوع بیضی کروی، دو شیاری با اگزینی دارای آراستار خاردار نشان دادند. در آزمون های پوستی برروی خوکچه های هندی تحت تیمار با عصاره های گرده ای، قطر تورم افزایش قابل ملاحظه ای را نسبت به نمونه های شاهد نشان داد. هم چنین در آزمون های کلینیکی با بررسی تعداد ائوزینوفیل ها، نوتروفیل ها و میزان ایمونوگلوبولین‭E‬ در خوکچه های هندی تحت تیمار با عصاره های گرده ای، تغییرات معنی داری نسبت به نمونه های شاهد وجود داشت. در نیمرخ های الکترو فورزی پروتئین ها، در گرده های نابالغ، حدود‭5‬ باند پروتئینی کم رنگ تر در محدوده‭14.4‬ تا‭45‬ کیلو دالتون و در گرده های بالغ، حدود‭6‬ باند پروتئینی مشخص تر در محدوده‭14.4‬ تا‭66‬ کیلو دالتون دیده شد.نتیجه گیری: مجموعه نتایج این پژوهش، تغییرات ریخت شناسی گرده های نابالغ از حالت بیضی به حالت کروی در گرده های بالغ، افزایش نسبی تراکم و بلندی خارهای سطح اگزین، تغییرات کمی و کیفی پروتئین های محلول دانه های گرده نابالغ و بالغ و نیز تفاوت در شدت آلرژی زایی آنها را نشان می دهد..
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : نگرش
توصیفگر : عملکرد
توصیفگر : پوکی استخوان
توصیفگر : خانوار شهری
توصیفگر : خانوار روستایی
شناسه افزوده : مجد احمد
: فلاحیان فتح اله
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش)، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲‭۱۳۸۷‬: .‭۹ - ۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)