خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60964
شماره مدرک : ‭م۲۸۰۷‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه اثر دو نوع وعده غذایی به دنبال کاهش ذخایر گلیکوژنی بر عملکرد ورزشی، سطح انسولین و گلوکز سرم در ورزشکاران مرد رشته فوتبال [مقاله]/ فرج زاده شهرام,صبوریراقی علی اکبر,صدرزاده یگانه هاله
عنوان نشریه : مجله دانشکده پزشکی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۶۴‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۳۵ - ۲۶‬
چکیده : زمینه و هدف: تغذیه در دوران پس از تمرینات ورزشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا تحقیقات نشانگر آن است که نحوه تغذیه در این دوره، علاوه بر تسهیل ترمیم بافت ها، تاثیر قابل توجهی بر تجدید و بازسازی ذخایر انرژی بدن ورزشکاران دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دریافت دو وعده غذایی با نسبت متفاوت کربوهیدرات و پروتیین بر غلظت انسولین و گلوکز سرم و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته فوتبال شهر تهران می باشد.روش بررسی‭19 :‬ مرد جوان (میانگین سنی‭(0.83 17.2‬ ورزشکار رشته فوتبال، در یک طرح مطالعاتی کار آزمایی بالینی متقاطع به سه گروه تقسیم شده و طی دو مرحله مورد آزمون قرار گرفتند. در هر مرحله آزمون، افراد به انجام فعالیت بدنی تا سر حد واماندگی پرداخته و سپس به مصرف یکی از سه وعده غذایی: واجد پروتیین بیشتر (شامل: کربوهیدرات‭56‬درصد، پروتیین‭19‬درصد و چربی‭25‬درصد کل انرژی)؛ با کربوهیدرات بیشتر (شامل: کربوهیدرات‭64‬درصد، پروتیین‭11‬درصد و چربی‭25‬درصد کل انرژی‭(‬ و وعده غذایی کنترل (شامل: کربوهیدرات‭60‬درصد، پروتیین‭15‬درصد و چربی‭25‬درصد کل انرژی‭(‬ که نسبت کربوهیدرات به پروتیین در آنها به ترتیب‭3‬ به‭1‬؛‭6‬ به‭1‬ و‭4.5‬ به‭1‬ می باشد، مبادرت نمودند. سپس قبل از شروع صرف غذا و نیز طی زمان های‭30‬،‭60‬ و‭120‬ دقیقه از زمان شروع صرف غذا، نمونه گیری جهت سنجش انسولین و گلوکز سرم صورت گرفت‭3 .‬ ساعت پس از صرف غذا، آزمون عملکرد سنجی، بر اساس آزمون‭conconi‬، برای تمامی ورزشکاران صورت گرفت.یافته ها: نتایج حاصله نشانگر آن است که در طی دو مرحله آزمون تفاوت معنی داری بین تغییرات گلوکز و انسولین سرم در بین سه گروه ورزشکاران در مدت زمانی‭2‬ ساعت پس از صرف وعده های غذایی وجود ندارد‭P>0.05(.)‬ همچنین نتایج بدست آمده از آزمون عملکرد ورزشی نشانگر هیچ تغییر قابل توجهی در بین سه گروه مطالعاتی نبود‭P>0.05(.)‬نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، دریافت هیچ یک از سه وعده غذایی هم انرژی با نسبت های متفاوت کربوهیدرات به پروتیین، بر غلظت گلوکز و انسولین سرم و نیز عملکرد ورزشی تاثیری ندارد. بنابراین چنین به نظر می رسد که محتوای انرژی کل وعده های غذایی، از ترکیب وعده های غذایی اهمیت بیشتری را دارا می باشد.
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : شاخص گلایسمی (
توصیفگر : )‭GI‬رژیم غذایی کم کالریک
توصیفگر : رژیم غذایی کم چرب
شناسه افزوده : کشاورز سیدعلی
: حسینی سیدمصطفی
مجموعه : مجله دانشکده پزشکی، جلد‭ ۶۴‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۳۵ - ۲۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)