خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60970
شماره مدرک : ‭م۲۸۱۴‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه اثر ضد دردی عصاره آبی کلپوره و مورفین در موش صحرایی [مقاله]
عنوان نشریه : افق دانش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۳ - ۱۰‬
چکیده : زمینه و هدف: کلپوره‭(Teucrium Polium)‬ از گیاهان دارویی است که از آن به عنوان ضد درد احشایی استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر عصاره آبی کلپوره و مورفین بر زمان واکنش دم به محرک دردزا در موش صحرایی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی،‭36‬ سرموش صحرایی ماده از نژاد‭Wistar-Albino‬ در محدوده سنی‭5-7‬ ماه و وزن تقریبی‭200-250‬ گرم مورد تحقیق قرار گرفتند. موش ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند؛ گروه اول ( آزمون‭(1‬ به مدت‭30‬ روز، عصاره آبی کلپوره دریافت کردند؛ گروه دوم (آزمون‭(2‬ به روش مارشال معتاد شدند و گروه شاهد هیچ ماده ای دریافت نکردند. زمان واکنش دم به محرک دردزا با دستگاه‭Tail Felick‬ اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS‬ و آزمونهای آماری‭ANOVA‬ و‭Tukey‬ در سطح معنی داری‭p‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: زمان واکنش دم به محرک دردزا در گروه آزمون‭1 )‬دریافت کننده عصاره آبی کلپوره)‭12.95+1.72mse‬، در گروه آزمون‭2 )‬معتاد(‭15.14 1.63mse‬ و در گروه شاهد‭7.74 1.63mse‬ بود. این شاخص، در گروههای آزمون‭1‬ و‭2‬ نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان داد‭p‬ذ‭0.05‬ ولی مقدار آن در بین خود این دو گروه (آزمون‭1‬ و‭(2‬ تفاوت معنی داری نداشت. وزن گروه آزمون‭2‬ نسبت به گروههای آزمون‭1‬ و شاهد، کاهش معنی داری نشان داد‭(P=0.02)‬؛ مصرف آب در گروه آزمون‭2‬ نسبت به گروههای آزمون‭1‬ و شاهد افزایش معنی داری نشان داد‭(P=0.03) .‬نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که عصاره آبی کلپوره می تواند بر دردهای پیکری اثر نموده و زمان واکنش دم به محرک دردزا را افزایش دهد. فرایند دقیق آن نیاز به بررسی بیشتر دارد..
توصیفگر : حساسیت به انسولین
توصیفگر : گلوکز سرم
توصیفگر : روغن ماهی
توصیفگر : روغن سویا
توصیفگر : موش صحرایی
شناسه افزوده : میرشکاری حمیده
: جی پالن مانی
مجموعه : افق دانش، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱‭۱۳۸۵‬: .‭۱۳ - ۱۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)