خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61002
شماره مدرک : ‭م۲۸۴۶‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه اثرشارکول خوراکی با هیدروکسید آلومینیوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی [مقاله]/ قربانی مصطفی
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۷۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۲۹ - ۲۲‬
چکیده : مقدمه: خارش اورمی شکایتی شایع و عذاب آور در نارسایی مزمن کلیوی است که در حدود‭60‬ درصد بیماران از آن رنج می برند. علل متعددی در بروز آن دخالت دارد و به همین دلیل درمان های مختلفی نیز برای آن توصیه شده است.هدف: مقایسه تاثیر شارکول خوراکی با شربت هیدروکسید آلومینیوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی در بیمارستان‭5‬ آذر گرگان.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی متقاطع‭(cross-over)‬،‭30‬ بیمار با خارش متوسط و شدید (در دو گروه‭15‬ نفره)، با دو داروی کپسول شارکول خوراکی به مقدار‭6‬ گرم روزانه در سه دوز منقسم به مدت‭2‬ هفته و شربت هیدروکسید آلومینیوم‭30‬ سی سی، سه بار در روز(قبل از مصرف غذا‭(‬، به مدت‭2‬ هفته درمان شدند (در مجموع‭4‬ هفته مداخله برای هر گروه‭.(‬ فاصله زمانی‭48‬ ساعته به عنوان‭Wash out‬ بین دو رژیم دارویی در نظر گرفته شد. شدت خارش، با روش های‭Visual Analog Scale( VAS)‬ و‭MPS ( )Measurement of Pruritus scale‬ تعیین و آنالیز داده ها در نرم افزار‭SPSS‬ و با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، من ویتنی، تی تست و تی زوجی انجام شد. در تمام آزمون ها سطح معنی دار‭05/0‬ در نظر گرفته شد.نتایج: براساس معیار‭VAS‬و‭MPS‬ در ابتدای مطالعه بیماران گروه اول‭40‬ درصد خارش متوسط و‭60‬ درصد خارش شدید و بیماران گروه دوم‭7/46‬ درصد خارش متوسط و‭3/53‬ درصد خارش شدید داشتند. شدت خارش بیماران در هر دو گروه که از کپسول شارکول خوراکی استفاده کرده بودند به طور معنی دار کاهش یافت‭(05/0>P)‬، ولی در مورد شربت هیدروکسید آلومینیوم، کاهش خارش و فسفر سرم از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: کپسول شارکول خوراکی دارویی موثر در کاهش خارش بیماران همودیالیزی بوده و در مقایسه با شربت هیدروکسید آلومینیوم موثرتر است..
توصیفگر : خارش
توصیفگر : دیالیز کلیوی
توصیفگر : شارکول خوراکی
توصیفگر : هیدروکسید آلومینیوم
شناسه افزوده : عباسی علی
: موجرلو محمد
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جلد‭ ۱۸‬؛ شماره‭۷۲‬‭۱۳۸۸‬: .‭۲۹ - ۲۲‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)