خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61006
شماره مدرک : ‭م۲۸۵۰‬
شماره راهنما : ‭‮تغذیه‬‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک با یک نمونه غذای خانگی کودک در موش های صحرایی نر [مقاله]
عنوان نشریه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۱۰۲ - ۹۵‬
چکیده : زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و به کار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین‭(NPR)‬، نسبت خالص نسبی پروتئین‭(RNPR)‬، قابلیت حقیقی هضم پروتئین‭(TPD)‬ و نسبت کارآیی پروتئین‭(PER)‬ به عنوان روش های مناسب برای تعیین کیفیت پروتئین ها پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت کیفیت پروتئین غذاها به ویژه در خانوارهای کم درآمد، این مطالعه با هدف مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک (سرلاک بر پایه گندم) و یک نمونه غذای خانگی کودک (بر پایه مخلوط ماکارونی+ سویا‭(‬ در موش های صحرایی نر در سال‭1385‬ انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با طراحی تجربی روی‭64‬ موش صحرایی نر در سن‭21‬ روز، از نژاد‭wistar‬ در گروه های‭8‬ تایی تحت‭8‬ رژیم غذایی شامل‭4‬ رژیم مورد (غذای صنعتی کودک و غذای خانگی کودک‭(‬، استاندارد (کازئین+ متیونین‭(‬ و پایه (بدون پروتئین‭(‬ برای مطالعه‭PER, RNPR, NPR‬ و‭4‬ رژیم برای مطالعه‭TPD‬ قرار داده شدند. طول دوره مطالعه برای‭NPR 14‬ روز بود. به منظور محاسبه‭NPR‬، مقدار پروتئین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای‭TPD 9‬ روز بود. به منظور محاسبه‭TPD‬، مقدار ازت دریافتی و ازت دفعی حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای‭PER 28‬ روز بود. برای تعیین‭PER‬ مقدار پروتئین دریافتی و تغییر وزن حیوانات تعیین گردید. میزان‭PER, TPD, RNPR, NPR‬ گروه کازئین + متیونین با غذای خانگی کودک و دو نمونه غذای کودک از طریق آزمون تی مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: شاخص‭4.3 0.9, 4.3 0.4 NPR‬ و‭87 8, 92.8 4 TPD, 3.6 0.2‬ و‭88.5 4.1‬ و‭2.9 0.2 2.5 0.4, 3 0.2 PER‬ به ترتیب برای پروتئین کازیین + متیونین، سرلاک و غذای خانگی کودک بود. همچنین نتایج آزمون آماری‭NPR‬ و‭TPD‬ گروه غذای صنعتی کودک با غذای خانگی کودک معنی دار نمی باشد ولی از نظر‭PER‬ معنی دار می باشد.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که‭NPR‬ غذای کودک بر پایه مخلوط ماکارونی + سویا در مقایسه با غذای صنعتی کودک سرلاک پایین تر ولی قابل قبول است. همچنین‭TPD‬ و‭PER‬ غذای کودک بر پایه مخلوط ماکارونی + سویا در مقایسه با غذای سرلاک بالاتر است..
توصیفگر : کیفیت پروتئین
توصیفگر : ‭PER, TPD, RNPR, NPR‬سرلاک
توصیفگر : غذای خانگی کودک
شناسه افزوده : تقی زاده محسن
مجموعه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)، جلد‭ ۱۴‬؛ شماره۲‭۱۳۸۶‬: .‭۱۰۲ - ۹۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)