خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61016
شماره مدرک : ‭م۲۸۶۰‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه تاثیر آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر کاهش شاخص توده بدنی و سبک زندگی [مقاله]/ علی محمدی رقیه,باقری اصل آزاده
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۶۲‬
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۷۶ - ۶۷‬
چکیده : زمینه و هدف: چاقی عامل خطر بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی- عروقی، پرفشاری خون، افزایش چربی خون، دیابت و سرطان است. آموزش افراد جامعه جهت ایجاد تغییر در عادات غذایی و فعالیت فیزیکی اصل اساسی در پیشگیری و درمان چاقی است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر کاهش شاخص توده بدنی و سبک زندگی انجام شد.روش بررسی: مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که بر روی‭91‬ نفر با اضافه وزن و چاقی (تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیتی زنجان) در سال‭1384)‬ تا‭(1385‬ انجام شد. شرکت کنندگان به روش غیر تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که پایایی و روایی آن قبل از مطالعه تعیین شد. وضعیت تغذیه بر اساس هرم راهنمای غذایی و الگوی فعالیت فیزیکی بر اساس معیار‭BRFSS‬ مورد ارزیابی قرار گرفت. مداخله شامل مشاوره جهت تغییر عادات تغذیه ای و فعالیت فیزیکی بود که در گروه فرد- مدار (به شکل آموزش فردی در مرکز بهداشتی‭(‬ و در گروه خانواده- مدار (به شکل آموزش فرد و خانواده طی بازدید منزل‭(‬ اجرا شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری، کای دو، من ویتنی، تی و تی زوج تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بعد از مداخله میانگین شاخص توده بدنی در گروه فرد- مدار و خانواده- مدار به ترتیب از‭31.98 6.64‬ به‭31.57 6.63‬ و از‭30.74 3.99‬ به‭30.1 3.90‬ کاهش یافت. اگرچه میانگین شاخص توده بدنی بعد از مداخله در هر دو گروه کاهش معنی دار داشت‭(P<0.05)‬، اما مقایسه میانگین شاخص توده بدنی در هر دو گروه بعد از مداخله معنی دار نبود‭(P=0.52)‬ میانگین مصرف لبنیات و میوه و فعالیت فیزیکی در هر دو گروه بعد از مداخله افزایش معنی دار داشت‭(P<0.001)‬نتیجه گیری: نتایج یافته ها نشان داد میانگین شاخص توده بدنی در هر دو گروه بعد از مداخله کاهش معنی دار داشت. احتمالا هر دو شیوه مداخله فرد- مدار و خانواده- مدار با تمرکز بر اصلاح رژیم غذایی و بهبود فعالیت فیزیکی در صورت داشتن جلسات پی گیری منظم می توانند روش موثری جهت کاهش عوامل خطر زای بیماری های قلبی- عروقی باشند..
توصیفگر : آموزش خانواده- مدار
توصیفگر : بازدید منزل
توصیفگر : آموزش فرد- مدار
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : شاخص توده بدنی
توصیفگر : سبک زندگی
شناسه افزوده : حنیفی نسرین
: موسوی نسب سیدنورالدین
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد‭ ۱۶‬؛ شماره‭۶۲‬‭۱۳۸۷‬: .‭۷۶ - ۶۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)