خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61080
شماره مدرک : ‭م۲۹۲۷‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه سطح سرمی کلسیم و منیزیوم در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و بارداری طبیعی [مقاله]/ آیت الهی حسین,اسماعیلی حبیب اله,شهابیان مسعود
عنوان نشریه : باروری و نا باروری
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۲۶۲ - ۲۵۶‬
چکیده : زمینه و هدف: پره اکلامپسی اختلالی شایع در بارداری بوده،‭8-5‬درصد بارداریها را دچار عارضه می کند و با افزایش میزان مرگ و میر و عوارض مادری، جنینی و نوزادی همراه است. تغییرات سطح سرمی کلسیم و منیزیوم به عنوان عاملی موثر در بیماری زایی پره اکلامپسی مطرح است. هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی کلسیم و منیزیوم در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار طبیعی است.روش بررسی: مطالعه حاضر به روش مورد-شاهد در زنان باردار طبیعی و مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج)، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال‭1385‬ انجام شد. در این پژوهش نمونه خون وریدی‭50‬ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و‭50‬ زن با بارداری طبیعی با سن بارداری مشابه جمع آوری و سطح سرمی کلسیم و منیزیوم آن اندازه گیری و مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمالیتی و از روش های‭t ,c2‬ و آزمون دقیق فیشر و مدل خطی عمومی برای تحلیل داده ها استفاده گردید‭p<0.05 .‬ از نظر آماری معنی دار تلقی شد.نتایج: میانگین سنی زنان در دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت‭p<0.01(.)‬ از نظر سابقه مصرف دخانیات نیز در دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت‭p<0.05(.)‬ سطح منیزیوم سرم در زنان مبتلا به پره اکلامپسی به طور معنی داری کمتر از زنان باردار طبیعی بود‭(1.92 0.37mg/dl( )p<0.01‬ در برابر‭2.29 0.69mg/dl(.‬ سطح کلسیم سرم در پره اکلامپسی در مقایسه با بارداری طبیعی از نظر آماری معنی داری نبود‭9.47 1.58mg/dl).‬ در برابر‭(9.16 0.75mg/dl‬ نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که سطح منیزیوم سرم در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی کمتر از زنان باردار طبیعی است. این یافته از این فرضیه حمایت می کند که شاید کمبود این عنصر در پاتوفیزیولوژی پره اکلامپسی نقش داشته و بررسی سطح آن در تشخیص زودرس این عارضه مفید باشد..
توصیفگر : بارداری طبیعی
توصیفگر : پره اکلامپسی
توصیفگر : سرم
توصیفگر : کلسیم
توصیفگر : مراقبت های دوران بارداری
توصیفگر : منیزیوم
شناسه افزوده : آیتی صدیقه
: ترابی زاده عالیه
مجموعه : باروری و نا باروری، جلد‭ ۹‬؛ شماره۳‭۱۳۸۷‬: .‭۲۶۲ - ۲۵۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)