خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61088
شماره مدرک : ‭م۲۹۳۵‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور و مینور [مقاله]/ حجازی ساسان
عنوان نشریه : بهبود
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۵۸ - ۴۹‬
چکیده : مقدمه: در بیماران بتاتالاسمی ماژور رسوب زنجیره های جفت نشده هموگلوبین موجب آزاد شدن هم و آهن می شود که این امر منجر به تولید گونه های واکنش پذیر اکسیژن می گردد. پیامد دریافت مکرر خون در این بیماران، برهم خوردن تعادل آنتی اکسیدان / پراکسیدان و آسیب سلولی می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی سطوح شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در بیماران بتاتالاسمی ماژور و مینور در مقایسه با گروه های کنترل می باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق مورد - شاهدی، بیماران بتاتالاسمی ماژور و افراد مینور (به ترتیب‭16-2‬ سال و‭46 - 29‬ سال‌؛ تعداد هر کدام‭20‬ نفر) به همراه دو گروه شاهد‭20‬ نفری که از نظر سن و جنس با بیماران هم خوانی داشتند، انتخاب شدند. مقادیر گلوتاتیون، فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز سرم با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: سطوح گلوتاتیون بیماران بتاتالاسمی ماژور در مقایسه با گروه کنترل، کاهش چشم گیری نشان داد‭p<0.05(.)‬نتیجه گیری: در مجموع، یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده برهم خوردن تعادل آنتی اکسیدانی در بیماران بتاتالاسمی ماژور می باشد که مشخصه آن کاهش شدید گلوتاتیون و افزایش فعالیت کاتالاز در این بیماران نسبت به افراد مینور می باشد. شرایطی که در نهایت بیماران ماژور را مستعد آسیب های سلولی و بافتی می گرداند. شاید دریافت آنتی اکسیدان ها بتواند نقش حفاظتی درمقابل این آسیب ها داشته باشد..
توصیفگر : بتاتالاسمی ماژور
توصیفگر : بتاتالاسمی مینور
توصیفگر : آنتی اکسیدان
توصیفگر : گرانباری آهن
شناسه افزوده : فتخار ابراهیم
: چیانی محسن
مجموعه : بهبود، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۱‭۱۳۸۷‬: .‭۵۸ - ۴۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)