خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61120
شماره مدرک : ‭م۲۹۶۷‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی کاهوهای عرضه شده از مناطق مختلف در شهر شیراز [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۵۰ - ۴۴‬
چکیده : زمینه و هدف: کریپتوسپوریدیوم، یکی از انگل های مشترک انسان و دام با میزبان های متنوع، به عنوان یک عامل بیماریزا در انسان به ویژه در افراد دچار سرکوب یا نقص ایمنی به خوبی شناخته شده است. از نظر همه گیرشناسی راه های انتقال کریپتوسپوریدیوم شامل انتقال اووسیست مقاوم از راه آب آشامیدنی، سبزیجات و غذا است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی کاهوهای عرضه شده (به عنوان یکی از منابع آلودگی انسان) در مناطق مختلف شهر شیراز است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی‭200‬ نمونه کاهو (هر نمونه‭500‬ گرم‭(‬ از چهار منطقه مختلف (کاهوی زرقان، کفترک، جهرمی و اهواز‭(‬ در فصول بهار و تابستان سال‭1385‬ مورد بررسی قرار گرفت. همه نمونه ها با رنگ آمیزی زیل نلسون اصلاح شده رنگ آمیزی شده و تعداد اووسیست در هر نمونه مورد شمارش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری مربع کای و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از‭200‬ نمونه،‭47‬ نمونه‭5/23)‬درصد‭(‬ آلوده بودند. مقایسه آماری نتایج نشان داد که بجز کاهوی جهرم که آلودگی آن در بهار بیش از تابستان بود‭(P<0.05)‬ تفاوت آماری معنی داری بین میزان آلودگی در بهار و تابستان وجود نداشت. مقایسه شدت آلودگی انواع کاهوها نش‍ــان داد که شدت آلودگی کاهوی اهواز در فصل تابستان نسبت به سایر انواع کاهوها به طور معنی داری بیشتر است‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: با توجه به آلودگی بالای کریپتوسپوریدیوم در کاهو، افزون بر شستشوی بهداشتی سبزیجات پیش از مصرف، بکارگیری روش های ویژه به منظور کاهش آلودگی مزرعه، مفید بنظر می رسد..
توصیفگر : کریپتوسپوریدیوم
توصیفگر : کاهو
توصیفگر : آلودگی
توصیفگر : شیراز
شناسه افزوده : نصیری نسب رفسنجانی محسن
: بهرامی سمیه
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، جلد‭ ۱۲‬؛ شماره۲‭۱۳۸۹‬: .‭۵۰ - ۴۴‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)