خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61125
شماره مدرک : ‭م۲۹۷۲‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه میزان سرمی فسفر، آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پره اکلامپسی و حاملگی طبیعی [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۲۱۴ - ۲۰۹‬
چکیده : مقدمه: پره اکلامپسی هنوز یکی از مشکلات مهم طب مامایی می باشد که یک سری عوامل در بروز یا تشدید آن مطرح گردیده است. کاهش سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر نیز در برخی بررسی ها به عنوان یک عامل در پاتوفیزیولوژی پره اکلامپسی مطرح شده است. هدف از این تحقیق، مقایسه سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در دو گروه مبتلا به پره اکلامپسی و بدون پره اکلامپسی می باشد.روش : این مطالعه از نوع مورد شاهدی بوده و در آن تعداد‭100‬ خانم باردار‭30-20‬ ساله که حاملگی اول آنها بوده و سن حاملگی آنها بین‭40-28‬ هفته بود انتخاب شدند. افراد فوق به دو گروه مساوی مبتلا به پره اکلامپسی و حاملگی طبیعی تقسیم شدند. میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در دوگروه اندازه گیری شده و با هم مقایسه گردید.یافته ها: مشخصات جمعیتی در دو گروه مشابه بود. میانگین سنی افراد در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما میانگین سن حاملگی به لحاظ آماری معنی دار بود (در زنان مبتلا به پره اکلامپسی‭3.2 36.29‬ هفته و در افراد با حاملگی طبیعی‭2.5 38.19(.‬ میانگین متغیرهای فشارخون سیستولی و دیاستولی و شاخص توده بدنی در خانم های مبتلا پره اکلامپسی و بدون پره اکلامپسی تفاوت آماری معنی دار داشت‭P<0.0001(.)‬ میانگین فشارخون سیستولی در افراد مبتلا به پره اکلامپسی‭39/13 8/149‬ و در افراد با حاملگی طبیعی‭73/9 7/108‬ بود و میانگین فشارخون دیاستولی در افراد مبتلا به پره اکلامپسی‭57/8 95‬ و در افراد با حاملگی طبیعی‭72/10 4/67‬ بود. شاخص توده بدنی در افراد مبتلا به پره اکلامپسی‭07/2 84/22‬ و در افراد با حاملگی طبیعی‭09/2 21/21‬ بود. بین دوگروه مورد مطالعه از نظر سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر اختلاف معنی داری وجود نداشت. آلبومین سرم در افراد مبتلا به پره اکلامپسی‭45/0 12/4‬ و در افراد با حاملگی طبیعی‭57/0 26/4‬ بود. میانگین میزان سرمی پروتئین کل در گروه اول‭1 95/5‬ و در گروه دوم‭92/0 03/6‬ بود و میانگین میزان سرمی فسفر در گروه اول‭68/0 53/3‬ و در گروه دوم‭82/0 35/3‬ بود.نتیجه گیری: در این مطالعه ارتباطی بین میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در بروز پره اکلامپسی مشاهده نگردید..
توصیفگر : پره اکلامپسی
توصیفگر : آلبومین
توصیفگر : پروتئین کل
توصیفگر : فسفر
شناسه افزوده : افتخاری ناهید
: تاج الدینی مهدیه
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۲۱۴ - ۲۰۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)