خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61134
شماره مدرک : ‭م۲۹۸۱‬
عنوان و نام پديدآور : مقایسه میزان لیپوپروتئین‭(a)‬ در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالم [مقاله]/ صندوقی مهناز
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۶۵ - ۶۰‬
چکیده : زمینه: یکی از مشکلات بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک‭(SLE)‬، حوادث قلبی - عروقی زودرس است که عامل خطر مهم در این رابطه لیپوپروتئین‭LP)a(a‬ است.هدف: مطالعه به منظور مقایسه سطح‭(LP)a‬ سرم در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالم انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد شاهدی که در سال های‭1382‬ تا‭1384‬ انجام شد،‭(LP)a‬ و سایر چربی های خون‭30‬ بیمار با لوپوس تازه تشخیص داده شده در درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با‭30‬ فرد سالم که هم سن و هم جنس بودند، اندازه گیری و مقایسه شد، تشخیص‭SLE‬ بر اساس معیارهای‭ACR‬ و بررسی فعالیت بیماری بر اساس معیار‭SLEDAI‬ بود و داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و تی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: سن بیماران بین‭14‬ تا‭51‬ سال بود‭25 .‬ نفر (درصد‭(83.3‬ زن و‭5‬ نفر (درصد‭(16.6‬ مرد بودند. بیش ترین تظاهر بالینی بیماران (درصد‭(96‬ ضایعه های پوستی و بیش ترین تظاهر آزمایشگاهی‭ANA‬ مثبت بود. میانگین‭(LP)a‬ در افراد بیمار‭32.64‬ و در افراد سالم‭21.64‬ میکروگرم بر دسی لیتر و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود‭p<0.015(.)‬نتیجه گیری: با توجه به یافته ها به نظر می رسد افراد مبتلا به‭SLE‬ در مقایسه با افراد سالم بیش تر در معرض خطر بیماری کرونری و آترواسکلروز قرار دارند..
توصیفگر : فلوراید
توصیفگر : دهانشویه فلوراید
توصیفگر : بزاق سابقه و هدف: استفاده از دهانشویه های فلوراید یکی از موثرترین روش های پیشگیری از پوسیدگی است. به همین علت دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت نسبت به استفاده از دهانشویه سدیم فلوراید‭۰.۲ ‬
توصیفگر : در کودکان مدارس ابتدایی اقدام نمود. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان فلوراید بزاق کودکان دبستانی پس از مصرف دو دهانشویه ایرانی کیمیا و شهر دارو بود.مواد و روشها: در این تحقیق کارآزمایی بالینی تصادفی با طرح متقاطع
توصیفگر : ‭ ۴۲‬کودک سالم از لحاظ جسمانی و دندانی انتخاب شدند.‭ ۲۲ ‬نفر از این کودکان‭caries free‬ و‭ ۲۰ ‬نفر دارای دندان های پر کرده با آمالگام ولی فاقد پوسیدگی بودند. نمونه ها پس از آموزش های لازم بهداشت دهان و دندان و مصرف خمیر دندان فاقد فلوراید از یک هفته قبل از آزمون
توصیفگر : ‭ ۱۰‬میلی لیتر دهانشویه‭۰.۲ ‬
توصیفگر : سدیم فلوراید را به مدت‭ ۱ ‬دقیقه در دهان گرداندند و سپس آن را تخلیه کردند. نمونه های بزاق تحریک نشده در فواصل زمانی‭ ۵ ‬دقیقه ای
توصیفگر : در زمان پایه و دقایق‭۵ ‬
توصیفگر : ‭۱۵‬
توصیفگر : ‭ ۲۵‬و‭ ۴۵ ‬از افراد تهیه گردید.‭ ۷ ‬روز پس از آزمون دهانشویه اول
توصیفگر : دهانشویه دوم به افراد تجویز گردید. پس از جمع آوری کلیه نمونه ها
توصیفگر : حجم بزاق و مقدار فلوراید موجود در آن تعیین و نتایج با استفاده از آزمون آماری ۲‭way repeated measure ANOVA-‬ مورد بررسی آماری قرار گرفت.یافته ها: تفاوت معنی داری بین دهانشویه های کیمیا با میانگین‭۰.۱۷۵ ‬▒‭ ۰.۱۹۵‬و شهردارو با میانگین‭۰.۱۸ ‬▒‭ ۰.۱۹۹‬و بین دختر و پسر
توصیفگر : ‭ ۷‬ساله با‭ ۱۲ ‬ساله و در طی زمان های مورد بررسی مشاهده نگردید.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری میان فلوراید آزاد شده در بزاق کودکان پس از مصرف دو نوع دهانشویه سدیم فلوراید‭۰.۲ ‬
توصیفگر : ایرانی کیمیا و شهردارو طی زمان های مورد بررسی وجود نداشته است. کلید واژه: فلوراید
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)