خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61165
شماره مدرک : ‭م۳۰۱۴‬
عنوان و نام پديدآور : موانع و حمایت های انجام فعالیت فیزیکی در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن در مقایسه با نوجوانان دارای وزن طبیعی [مقاله]/ حاجی زاده ابراهیم
عنوان نشریه : نشریه پرستاری ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۰‬؛ شماره‭۵۰‬
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۴۱ - ۲۹‬
چکیده : زمینه و هدف: با توجه به افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن در میان نوجوانان، بررسی عوامل موثر بر شرکت نوجوانان در رفتارهای سلامتی مرتبط با وزن، ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه میزان موانع و حمایت های انجام فعالیت فیزیکی و نیز زمان انجام فعالیت ورزشی و استفاده از تلویزیون و رایانه، در نوجوانان گروه های وزنی مختلف (چاق، اضافه وزن و وزن طبیعی) انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقایسه ای است و نمونه ها شامل‭279‬ دانش آموز مقطع راهنمایی در دو مدرسه پسرانه دولتی منطقه‭6‬ تهران بودند، که از این میان‭179‬ نفر‭64.2)‬ درصد‭(‬ دارای وزن طبیعی،‭49‬ نفر‭17.6)‬ درصد‭(‬ چاق و‭51‬ نفر‭18.3)‬ درصد‭(‬ دارای اضافه وزن بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، موانع و حمایت های انجام فعالیت فیزیکی و چک لیست ثبت فعالیت های جسمی در یک هفته اخیر در اختیار نمونه ها قرار گرفت. در پایان از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میزان انجام ورزش های با شدت متوسط و زیاد در نوجوانان با وزن طبیعی به میزان معنی داری بیش از نوجوانان چاق بود‭(P<0.05)‬، و نیز زمان تماشای تلویزیون در نوجوانان دارای چاقی و اضافه وزن بیش از نوجوانان با وزن طبیعی بود‭P<0.05(.)‬ موانع مربوط به ظاهر جسمی، اجتماعی و تناسب بدنی در نوجوانان چاق به طور معنی داری بیش از نوجوانان با وزن طبیعی بود‭P<0.001(.)‬ بین میانگین امتیاز موانع مربوط به شرایط موقعیتی و منابع و امکانات در گروه های وزنی مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد‭P<0.05(.)‬ همچنین نوجوانان چاق میزان حمایت کمتری از جانب والدین و همسالان را در مقایسه با نوجوانان با وزن طبیعی گزارش کردند‭P<0.01(.)‬نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد، که نوجوانان چاق در خصوص موانع انجام فعالیت فیزیکی مربوط به ظاهر بدنی، اجتماعی و تناسب بدنی نسبت به نوجوانان با وزن طبیعی آسیب پذیری بیشتری دارند. بنابراین باید تلاش جهت کاهش این موانع و افزایش حمایت والدین و همسالان در مداخلات مربوط به افزایش فعالیت فیزیکی صورت گیرد.
توصیفگر : چاقی
توصیفگر : شیوه زندگی
توصیفگر : نوجوانان
توصیفگر : مطالعه کیفی
شناسه افزوده : انوشه منیره
: الحانی فاطمه
مجموعه : نشریه پرستاری ایران، جلد‭ ۲۰‬؛ شماره‭۵۰‬‭۱۳۸۶‬: .‭۴۱ - ۲۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)