خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61182
شماره مدرک : ‭م۳۰۳۱‬
عنوان و نام پديدآور : میزان درک بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در مورد پذیرش رژیم درمانی [مقاله]
عنوان نشریه : نشریه پرستاری ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۳‬؛ شماره‭۶۳‬
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۳۴ - ۲۶‬
چکیده : مقدمه: آترواسکلروز و اسپاسم عروق کرونر دو علت شایع بیماری عروق کرونر می باشند. از آن جا که میزان درک بیماران نقش موثری در پذیرش رژیم درمانی آنها دارد، لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان درک بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در مورد پذیرش رژیم درمانی در بیمارستان های منتخب تبریز در سال‭1385‬ انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی جامعه مورد مطالعه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر با بیش از یک بار سابقه بستری به علت همین بیماری در بیمارستان های منتخب تبریز بودند که به بطور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. حجم نمونه‭160‬ نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر سه بخش شامل مشخصات فردی، میزان پذیرش رژیم درمانی و الگوی باورهای بهداشتی بود که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بود. داده ها به روش مصاحبه جمع آوری و تکمیل گردید و با کمک نرم افزار آماری‭SPSS‬ ویرایش‭11‬ و آزمون های آماری و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و فریدمن تجزیه و تحلیل گردید. سطح معنی داری مورد نظر‭0.05‬ در نظر گرفته شد.یافته ها: در نتایج به دست آمده میانگین نمرات درک بیماران در مورد پذیرش رژیم درمانی‭60/42‬ بود. بین میزان پذیرش رژیم درمانی و الگوی باورهای بهداشتی رابطه معنی دار آماری وجود داشت. ولی یافته های پژوهش، رابطه معنی دار آماری بین مشخصات فردی و میزان درک بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر در مورد پذیرش رژیم درمانی را نشان ندادند.نتیجه گیری: با توجه به میانگین نمرات درک، نیاز شدید این بیماران به آموزش پذیرش رژیم درمانی وجود دارد. بنابراین، پرسنل درمانی باید نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر را بررسی و روش های خود مراقبتی مناسب را در جهت کنترل عوارض و علایم بیماری و پیشگیری از عود مجدد بیماری آموزش دهند..
توصیفگر : درک
توصیفگر : بیماری عروق کرونر
توصیفگر : رژیم درمانی
توصیفگر : پذیرش
مجموعه : نشریه پرستاری ایران، جلد‭ ۲۳‬؛ شماره‭۶۳‬‭۱۳۸۹‬: .‭۳۴ - ۲۶‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)