خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61202
شماره مدرک : ‭م۳۰۵۲‬
عنوان و نام پديدآور : نقش پروتئین واکنش گر‭C‬ در پیش بینی رخدادهای قلبی- عروقی: مطالعه قند و لیپید تهران [مقاله]/ عزیزی فریدون
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۹‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۱۶۹ - ۱۶۱‬
چکیده : مقدمه: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی سودمندی پروتئین واکنش گر‭C‬ در پیش گویی خطر پیامدهای قلبی- عروقی در یک جمعیت شهرنشین ایرانی بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه موردی- شاهدی آشیانه ای‭(nested)‬ طی‭3‬ سال پیگیری،‭207‬ مورد واقعه قلبی- عروقی مستند بین شرکت کنندگان بالای‭30‬ سال مطالعه قند و لیپید تهران‭(TLGS)‬ یافته شد. از این گروه، افرادی که در آغاز مطالعه فاقد بیماری قلبی- عروقی بودند، به عنوان گروه مورد‭126)‬ نفر) و‭259‬ فرد جور شده از نظر سن و جنس که در آغاز و در طول مدت پیگیری فاقد بیماری قلبی- عروقی بودند، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. در ابتدای مطالعه، عوامل خطرزای متداول قلبی- عروقی مورد ارزیابی قرار گرفته و‭CRP‬ با روش الایزا با حساسیت بالا اندازه گیری شد. یافته ها: ارتباط متوسطی بین‭CRP‬ و نمایه توده بدن‭(0.34= r)‬، نسبت دور کمر به دور باسن‭(0.22= r)‬، کلسترول تام‭(0.24=r)‬ و امتیاز خطر فرامینگهام‭10‬ساله‭(0.27=r)‬ یافته شد (در همه موارد‭P<0.001.)‬ بعد از تعدیل سازی از نظر سن و جنس، نسبت خطر وقایع قلبی- عروقی برای افرادی که در بالاترین چارک توزیع جمعیتی‭CRP‬ بودند، در مقایسه با پایین ترین چارک‭2.6 )‬فاصله اطمینان‭1.4-5.1=‬درصد‭95‬ و‭(P=0.006‬ بود. بعد از آنکه علاوه بر عوامل فوق، تعدیل سازی از نظر عوامل خطرزای متداول قلبی- عروقی نیز انجام شد، نسبت خطر به مقادیر غیر معنی داری کاهش یافت‭0.8)‬ فاصله اطمینان‭0.3-1.9=‬درصد‭95(.‬ اضافه نمودن‭CRP‬ سطح زیر منحنی های‭ROC‬ عملکردهای خطر را که بر اساس عوامل خطرزای متداول قلبی- عروقی یا امتیاز خطر فرامنیگهام ترسیم شده بودند، بهبود نبخشید.نتیجه گیری: در جمعیت ایرانی وقتی که عوامل خطرزای متداول قلبی- عروقی شناخته شده هستند، اندازه گیری‭CRP‬، برای پیش گویی کوتاه مدت پیامدهای قلبی- عروقی، ارزش اضافه ای ندارد..
توصیفگر : پروتئین واکنش گر
توصیفگر : ‭C‬بیماری قلبی- عروقی
توصیفگر : عوامل خطرزا
شناسه افزوده : حدایق فرزاد
: هراتی هادی
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۹‬؛ شماره۲‭۱۳۸۶‬: .‭۱۶۹ - ۱۶۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)