خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61205
شماره مدرک : ‭م۳۰۵۵‬
عنوان و نام پديدآور : نقش پمپ سدیم - پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز در خواص پایه و وابسته به سرعت کره دهلیزی - بطنی جدا شده خرگوش [مقاله]/ حسینی خاله جیر سیدغلام رضا,صالحی عارف
عنوان نشریه : فیزیولوژی و فارماکولوژی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۲۶۹ - ۲۶۱‬
چکیده : مقدمه: ائوبائین به عنوان یک عامل مهاری گره دهلیزی - بطنی شناخته شده است ولی اثرات آن بر روی خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی بطنی تاکنون کشف نشده است. هدف تحقیق حاضر این بود که آیا تجویز ائوبائین میتواند خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی - بطنی را تغییر دهد.روش ها: تحریکات با مدلهای مختلف به صورت مستقل جهت تعیین خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی - بطنی استفاده شدند. ائوبائین در غلظت های مختلف‭0.25‬،‭0.2‬،‭0.1‬،‭( 0.05‬میکرومولار( مستقیما به تیرود اضافه شد. مدل های تحریکات یکسان قبل و بعد از اضافه کردن ائوبائین تکرار شدند. کلیه داده ها به صورت‭Mean SE‬ گزارش شد و مقایسه بین چند گروه به وسیله تست آنالیز واریانس دو طرفه انجام گرفت‭P<0.05 .‬ به عنوان شاخص معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که ائوبائین در غلظت کم‭0.05‬ میکرومولار سبب کاهش معنی دار خستگی گره گردید ولی با افزایش غلظت سبب افزایش معنی دار میزان خستگی شد. ائوبائین‭0.2)‬ و‭0.25‬ میکرومولار( سبب یک افزایش در پارامترهای پایه گره‭(‬زمان هدایت گره ای، ونکباخ، زمان تحریک ناپذیری کارکردی و موثر( شد به طوریکه میزان ونکباخ از‭147.5 8.9‬ به‭194 13‬ میلی ثانیه در غلظت‭0.25‬ میکرومولار رسید همچنین کاهش معنی دار میزان تسهیل از‭43.3 5‬ به‭38.8 5‬ میلی ثانیه در غلظت‭0.2‬ میکرومولار از دیگر نتایج تحقیق حاضر است.نتیجه گیری: رفتار متناقض ائوبائین بر روی خستگی بیانگر نقش بالقوه پمپ سدیم - پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز در مکانیزم محافظتی گره دهلیزی بطنی است..
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : پروتئین التهابی سی
توصیفگر : متاآنالیز
توصیفگر : روتردام
شناسه افزوده : نایب پور سیدمحسن
: ناصری محسن
مجموعه : فیزیولوژی و فارماکولوژی، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۴‭۱۳۸۶‬: .‭۲۶۹ - ۲۶۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)