خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61214
شماره مدرک : ‭م۳۰۶۴‬
عنوان و نام پديدآور : نقش غنی سازی گندم با ترکیبات روی در تغییرات سطح خونی روی جامعه [مقاله]/ بنی حبیب ابراهیم خلیل,اسدی باقر,اسماعیل زاده مسعود
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۵۶ - ۴۹‬
چکیده : زمینه و هدف: نان غذای اصلی مردم ایران است. مصرف نان‭70‬ درصد پروتئین و‭20‬ درصد کالری مورد نیاز بدن را تامین می نماید. مقدار روی خاک های کشاورزی ایران کمتر از‭0.7‬ میلی گرم در کیلوگرم می باشد در حالیکه مقدار استاندارد روی در خاک بیش از یک میلی گرم در کیلوگرم می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر غنی سازی خاک با ترکیبات روی در سطح سرمی روی جامعه طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: در مرحله اول خاک کشاورزی با مقادیر‭15‬ کیلوگرم در هکتار سکسوترین آهن،‭40‬ کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز و‭50‬ کیلوگرم در هکتار سولفات روی غنی سازی گردید. مقدار روی آرد مصرفی جامعه تخت مداخله در قبل و در حین مطالعه با روش اکسیداسیون خشک بوسیله دستگاه جذب اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفت. جمعیت روستایی به تعداد‭1795‬ نفر از شهرستان ارومیه ایران انتخاب و با ایجاد آمادگی مورد مداخله قرار گرفتند. از یک دهم جمعیت قبل و بعد از مداخله نمونه خون تهیه و سرم خون جدا شد. و مقدار روی با استفاده از کیت‭Randox‬ کشور انگلستان بوسیله دستگاه اتوآنالیز و‭Hitadin 704‬ اندازه گیری شد. روش مطالعه کارآزمایی صحرایی و داده های حاصل از مطالعه با محاسبه میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان‭95‬ درصد برای گروه های سنی و جنسی و کل جامعه مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله مقایسه گردید.یافته: میانگین روی سرم خون قبل و بعد از مداخله به ترتیب‭80.05‬ و‭109.73‬ میکروگرم در دسی لیتر خون با فاصله اطمینان‭(CI=)74.50 , 85.59‬ و‭(CI=)102.58 ,116.89‬بوده و با‭P<0.0001‬ اختلاف بین دو میانگین معنی دار مشاهده گردید. میانگین روی سرم در زنان و مردان قبل از مداخله‭75.23‬ و‭87.92‬ و‭P=0.028‬ با اختلاف میانگین بین دو گروه معنی دار بود. میانگین روی سرم بعد از مداخله در زنان و مردان به ترتیب‭103.39‬ و‭108.66‬ وبا‭P=0.818‬ اختلافی بین میانگین سطح سرمی روی مشاهده نگردید. اختلاف میانگین سطح سرم برای زنان و مردان قبل و بعد از مداخله به ترتیب با‭P<0.0001‬ و‭P<0.001‬ معنی دار بود.نتیجه گیری: استفاده از ترکیبات روی به عنوان غنی سازی خاک منجر به بهبود استانداردهای روی محصول گندم شده و استفاده مستمر شش ماهه جامعه از آرد گندم غنی شده باعث افزایش سطح سرمی روی در تمام گروه های سنی و جنسی جامعه گردید..
توصیفگر : کم خونی فقر آهن
توصیفگر : حاملگی
توصیفگر : شاخصهای خونی
توصیفگر : کم خونی
توصیفگر : مکمل یاری آهن
شناسه افزوده : حمیصی عبدالمجید
: غفارزاده جلال
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۵۶ - ۴۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)