خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61232
شماره مدرک : ‭م۳۰۸۲‬
عنوان و نام پديدآور : هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس [مقاله]/ نجفی مرضیه,سیاوش منصور
عنوان نشریه : کومش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۲۶۹ - ۲۶۳‬
چکیده : سابقه و هدف: دیابت ملیتوس بر همه ابعاد زندگی بیماران مبتلا اثر می گذارد. این تاثیرات در سیستم بهداشتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین، تاکنون نسخه فارسی ابزارهای ارزیابی کیفیت زندگی در این بیماران بررسی نشده است. لذا هدف این مطالعه، هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت ملیتوس بود. مواد و روش ها: از میان کلیه بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی سطح شهر اصفهان در سال‭1386‬، با استفاده از نمونه گیری تصادفی سهمیه ای، تعداد‭120‬ بیمار بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب شدند‭120 .‬ نفر (که از نظر سن، تاهل، جنس، تحصیلات و شغل با گروه بیمار جور بودند) به عنوان گروه سالم در نظر گرفته شد. پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی، کیفیت زندگی بیماران دیابتی‭(DQOL)‬و کیفیت زندگی کوتاه شده سازمان بهداشت جهانی‭(WHO-QOL Brief)‬ به دو گروه ارایه شد. یافته ها: میانگین کل کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت پایین و فقط در دو حیطه نگرانی ها این میانگین ها بالا بود (با توجه به نقطه برش‭.(‬ پایایی کل پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ‭0.89‬ و پایایی زیر مقیاس های آن به ترتیب بین‭0.51-0.84‬ گزارش شد. همچنین ضرایب همبستگی درونی کلیه سوالات با کل پرسش نامه به جزء سوال‭8‬ از حیطه تاثیرات‭(r=-0.21)‬ مثبت بود. ضریب همبستگی از اجرای هم زمان دو پرسش نامه‭DQOL‬ و‭WHO-QOL0.58‬ و زیرمقیاس های آن به ترتیب‭0.63‬،‭0.60‬،‭0.39‬ و‭0.05‬ بود. نمرات خام افراد بیمار بین‭1.37‬ تا‭3.97‬ و گروه سالم بین‭1.18‬ تا‭3.31‬ در نوسان بود و نقطه برش با استفاده از تحلیل تمایزات و جدول منحنی راک‭2.06‬ برآورد شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس ابزار نهایی از‭6‬ عامل اساسی برخوردار شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، پرسش نامه کیفیت زندگی مزبور از نمرات هنجاری و ویژگی های روانسنجی مناسبی در جامعه پژوهشی برخوردار می باشد و می توان با اطمینان از آن به عنوان یک ابزار معتبر جهت بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت در مراکز بهداشتی-درمانی استفاده نمود..
توصیفگر : هنجاریابی
توصیفگر : روان سنجی
توصیفگر : کیفیت زندگی
توصیفگر : دیابت ملیتوس
شناسه افزوده : عطاری عباس
: مولوی حسین
مجموعه : کومش، جلد‭ ۱۱‬؛ شماره۴‭۱۳۸۹‬: .‭۲۶۹ - ۲۶۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)