خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61244
شماره مدرک : ‭م۳۰۹۴‬
عنوان و نام پديدآور : وضعیت تغذیه ای و بیوشیمیایی مس، روی، نسبت روی به مس، آهن و ذخایر آهن در مردان هیپرلیپیدمیک و سالم [مقاله]/ اسدی یعقوب,واحدجباری مرتضی
عنوان نشریه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۵
تاريخ : ‭۱۳۸۷‬
شماره صفحه : : .‭۵۱۰ - ۵۰۵‬
چکیده : مقدمه: مطالعه های مختلف، نشان داده اند که بین وضعیت مس، روی، نسبت روی به مس، آهن و فریتین سرم و تغییرات لیپیدهای خون ارتباط وجود دارد. با توجه به شیوع روزافزون هایپرلیپیدمی، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سرمی مس، روی، نسبت روی به مس، آهن و فریتین در افراد هایپرلیپیدمیک و سالم و مقایسه آن ها در این افراد انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در‭96‬ مرد‭65-18‬ ساله انجام شد. افراد با توجه به سطح سرمی تری گلیسرید و کلسترول تام، به سه گروه‭32‬ نفره هایپرکلسترولمیک، هایپرکلسترولمیک - هایپرتری گلیسریدمیک و سالم طبقه بندی شدند. از کلیه افراد‭10cc‬ نمونه خون وریدی در حالت ناشتا گرفته شد. سطح لیپیدهای سرم و آهن با روش آنزیماتیک، مس و روی سرم به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی و فریتین به روش الایزا اندازه گیری شدند. برای اندازه گیری وضعیت دریافت ریزمغذی های مذکور از یک پرسشنامه یادآمد‭24‬ ساعته خوراک و دو یادداشت غذایی (شامل یک روز تعطیل و یک روز وسط هفته) استفاده شد. اطلاعات مربوط به مصرف مواد غذایی با استفاده از نرم افزار‭Food Processor I‬ آنالیز شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری‭SPSS‬ استفاده شد. یافته ها: میزان آهن دریافتی در گروه هایپرکلسترولمیک - هایپرتری گلیسریدمیک به طور قابل ملاحظه ای نسبت به افراد سالم بیشتر بود‭28.9 1.6)‬ میلی گرم در مقابل‭23.2 1.8‬ میلی گرم،‭P<0.05(.‬ هم چنین، سطح آهن سرم افراد هایپرکلسترولمیک‭(99.3 2.9mg/dl)‬ و هایپرکلسترولمیک - هایپرتری گلیسریدمیک‭(122 5.8mg/dl)‬ به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم‭(85 9.3mg/dl)‬ بود‭P<0.05(.)‬ بین سایر متغیرها در گروه های مورد بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به تغییرات وضعیت آهن در گروه های هایپرلیپیدمیک توصیه می شود سطح سرمی و دریافت غذایی آهن در این افراد ارزیابی قرار شود و تغییرات آن ها مورد توجه قرار گیرد..
توصیفگر : هیپرلیپیدمی
توصیفگر : مس
توصیفگر : روی
توصیفگر : نسبت روی به مس
توصیفگر : آهن و فریتین
شناسه افزوده : راسخی حمید
: استادرحیمی علیرضا
مجموعه : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد‭ ۱۰‬؛ شماره۵‭۱۳۸۷‬: .‭۵۱۰ - ۵۰۵‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)